Viên ngậm La Hán Quả Kha Tử có tác dụng giảm ho – long đờm

098 572 9595