Hiển thị tất cả 14 kết quả

Điều trị viêm gan B

Planovir

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần Pymepharco

Việt Nam
Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Quy cách đóng gói

Thương hiệu: Pymepharco

Xuất xứ: Việt Nam

Điều trị viêm gan B

Tenofovir Nic 300mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 375.000 đ

Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Điều trị viêm gan B

SaVi Lamivudine/Tenofovir

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: SaViPharm - Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi

Xuất xứ: Việt Nam

Điều trị viêm gan B

SaVi Lamivudine 100

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 300.000 đ

Công ty cổ phần Dược phẩm SaVi

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: SaViPharm - Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi

Xuất xứ: Việt Nam

Điều trị viêm gan B

Tehep-B

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 400.000 đ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 4 vỉ x 7 viên
USP
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên

Điều trị viêm gan B

SaVi Adefovir 10

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 510.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Việt Nam
Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nénĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: SaViPharm - Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi

Xuất xứ: Việt Nam

Điều trị viêm gan B

Lazifovir 300

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 900.000 đ

Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phim Đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: SaViPharm - Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi

Xuất xứ: Việt Nam

Điều trị viêm gan B

Madotevir 300

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 900.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phim Đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: SaViPharm - Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi

Xuất xứ: Việt Nam

Bổ Gan

Viegan B

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 40.000 đ

Công ty dược phẩm Trung Ương 3 – Foripharm

Việt Nam
Viên bao đường
Hộp 3 vỉ x 15 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên bao đườngĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 15 viên

Thương hiệu: Công ty dược phẩm Trung Ương 3 - Foripharm

Xuất xứ: Việt Nam

Điều trị viêm gan B

Viroef 300mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: BRV Healthcare

Xuất xứ: Việt Nam

Điều trị viêm gan B

Pentovas 25mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 800.000 đ

Công ty Cổ phần SPM

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty Cổ phần SPM

Xuất xứ: Việt Nam

Điều trị viêm gan B

Pharcavir 25mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 695.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty Dược phẩm Trung Ương 1 - Pharbaco

Xuất xứ: Việt Nam

Điều trị viêm gan B

Getino-B 300mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 810.000 đ

Getz Pharma (Pvt) Ltd

Pakistan
Viên nén bao phim
Hộp 1 lọ x 30 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 1 lọ x 30 viên

Thương hiệu: Getz Pharma

Xuất xứ: Pakistan

Điều trị viêm gan B

Topflovir 300mg Pharbaco

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Trung Ương 1 – Pharbaco

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn Nhà sản xuất
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty Dược phẩm Trung Ương 1 - Pharbaco

Xuất xứ: Việt Nam