Trị tăng nhãn áp

Hiển thị tất cả 17 kết quả

Trị tăng nhãn áp

Litiap 0.05mg/ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml

Xuất xứ: Ukraine

Trị tăng nhãn áp

Simbrinza

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ đếm giọt Droptainer 5 ml

Xuất xứ: Bỉ

Trị tăng nhãn áp

Taflotan

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 2,5 ml

Xuất xứ: Nhật Bản

Trị tăng nhãn áp

Taptiqom

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 3 túi x 10 ống x 0,3ml

Xuất xứ: Pháp

Trị tăng nhãn áp

Ganfort

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 3 ml

Xuất xứ: Ireland

Trị tăng nhãn áp

Lumigan

Được xếp hạng 5.00 5 sao
300.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 chai 3 ml

Xuất xứ: Ireland

Trị tăng nhãn áp

Travatan

Được xếp hạng 5.00 5 sao
290.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml

Xuất xứ: Bỉ

Trị tăng nhãn áp

Timo Drop

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 ống 5 ml

Xuất xứ: Việt Nam

Trị tăng nhãn áp

Azarga 5ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
450.000 đ
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Xuất xứ: Switzerland

Trị tăng nhãn áp

Duotrav 2.5ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
370.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml

Xuất xứ: Bỉ

Trị tăng nhãn áp

Alphagan P

Được xếp hạng 5.00 5 sao
150.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml

Xuất xứ: Mỹ

Trị tăng nhãn áp

Betoptic S

Được xếp hạng 5.00 5 sao
85.100 đ
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt vô trùngĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Xuất xứ: Bỉ

Trị tăng nhãn áp

Combigan

Được xếp hạng 5.00 5 sao
300.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt Đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Xuất xứ: Ireland

Trị tăng nhãn áp

Azopt 1%

Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000 đ
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Xuất xứ: Mỹ

Trị tăng nhãn áp

Latandrops 50mcg/ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ x 2.5ml

Xuất xứ: Hy Lạp

Trị tăng nhãn áp

Acetazolamid Pharmedic

Được xếp hạng 5.00 5 sao
150.000 đ
Dạng bào chế: Viên nénĐóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Xuất xứ: Việt Nam

Trị tăng nhãn áp

Timolol Maleate Eye Drops 0.5%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
125.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Xuất xứ: Bỉ