Hiển thị tất cả 14 kết quả

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Losarlife-H

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 90.000 đ

Eurolife Healthcare Pvt., Ltd

Ấn Độ
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

Thương hiệu: Marriot Labs Pvt.

Xuất xứ: Ấn Độ

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Losacar-H 50mg/12.5mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 200.000 đ

Cadila Healthcare Ltd

Ấn Độ
Viên nén bao phim
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Cadila Healthcare Ltd (Zydus Heptiza)

Xuất xứ: Ấn Độ

Thuốc lợi tiểu

Furosemide 40mg Mekophar

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 70.000 đ

Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar

Việt nam
Viên nén
Hộp 10 vỉ x 30 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nénĐóng gói: Hộp 10 vỉ x 30 viên

Thương hiệu: Mekophar

Xuất xứ: Việt nam

Thuốc lợi tiểu

Agifuros 40mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 125.000 đ

Agimexpharm

Việt Nam
Viên nén
Hộp 10 vỉ x 25 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén Đóng gói: Hộp 10 vỉ x 25 viên

Thương hiệu: Agimexpharm

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc lợi tiểu

Domever 25mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 60.000 đ

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Việt Nam
Viên nén
Hộp 2 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nénĐóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Domesco

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc lợi tiểu

Camoas 

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 235.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty cổ phần dược phẩm Medbolide

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc lợi tiểu

Kim tiền thảo 200

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 72.500 đ

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Việt Nam
Viên nang mềm
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nang mềm Đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc lợi tiểu

Furosemidum Polpharma

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 350.000 đ

Công ty Dược phẩm Polpharma SA

Ba Lan
Dung dịch tiêm
Hộp 50 ống tiêm 2ml
Tiêu chuẩn nhà sản xuất
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Đóng gói: Hộp 50 ống tiêm 2ml

Thương hiệu: Công ty Dược phẩm Polpharma SA

Xuất xứ: Ba Lan

Thuốc lợi tiểu

Vinzix 20mg/2ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 175.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Việt Nam
Thuốc tiêm Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, mỗi vỉ có 5 ống, mỗi ống có dung tích 2ml Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Số đăng kí: VD-29913-18 Xuất xứ: Việt Nam
Hộp 10 vỉx 5 ốngx 2ml
Tiêu chuẩn nhà sản xuất
Dạng bào chế: Thuốc tiêm Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, mỗi vỉ có 5 ống, mỗi ống có dung tích 2ml Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Số đăng kí: VD-29913-18 Xuất xứ: Việt NamĐóng gói: Hộp 10 vỉx 5 ốngx 2ml

Thương hiệu: Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc lợi tiểu

Kim Tiền Thảo HDPHARMA

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 200.000 đ

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y tế Hải Dương

Việt Nam
Viên nén bao phim
Một lọ 100 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phim Đóng gói: Một lọ 100 viên

Thương hiệu: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc lợi tiểu

MEZATHION

Được xếp hạng 4.00 5 sao
(1 đánh giá) 85.000 đ

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Việt Nam
Viên nén
Hộp 6 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn nhà sản xuất
Dạng bào chế: Viên nén Đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc lợi tiểu

Niezathiol

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 86.000 đ

 

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Việt Nam
Viên nén
Hộp 6 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nénĐóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc lợi tiểu

Verospiron 25 mg

Được xếp hạng 4.00 5 sao
(1 đánh giá) 80.000 đ

Gedeon Richter Plc.

Hungary
viên nén
Hộp 1 vỉ x 20 viên
Tiêu chuẩn sản xuất
Dạng bào chế: viên nénĐóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên

Thương hiệu: Gedeon Richter Plc

Xuất xứ: Hungary

Sản Phẩm Khác

Furosemid

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 94.000 đ

Công ty Cổ phần Traphaco

Việt Nam
Viên nén
Hộp 2 vỉ x 20 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nénĐóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên

Thương hiệu: Traphaco

Xuất xứ: Việt Nam