Corticoid dùng cho mắt

Hiển thị tất cả 19 kết quả

Corticoid dùng cho mắt

MediClophencid-H

Được xếp hạng 5.00 5 sao
60.000 đ
Dạng bào chế: Thuốc mỡ tra mắtĐóng gói: Tuýp 4 gam

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

Newmytoba 0,1% Ophthalmic Suspension

Được xếp hạng 5.00 5 sao
35.000 đ
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 6 ml

Xuất xứ: Hàn Quốc

Corticoid dùng cho mắt

Scofi 10mL

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 10ml

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

Britop

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Xuất xứ: Ấn Độ

Corticoid dùng cho mắt

Uni CloD-eye

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống x 1ml

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

Tobrameson

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 ống 5mL

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

Dexamoxi 0,4mL

Được xếp hạng 5.00 5 sao
195.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống 0.4ml

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

Pandex 5ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
30.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

Neo-Beta

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏĐóng gói: Hộp 1 chai 5ml

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

FML Liquifilm 0.1%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
33.000 đ
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ x 5 ml

Xuất xứ: Ireland

Corticoid dùng cho mắt

Bratorex-Dexa

Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

Pred Forte 1%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
105.000 đ
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Xuất xứ: Ireland

Corticoid dùng cho mắt

Hỗn dịch nhỏ mắt TobraDex

Được xếp hạng 5.00 5 sao
47.000 đ
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml

Xuất xứ: Bỉ

Corticoid dùng cho mắt

Flumetholon 0,1%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
65.000 đ
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Xuất xứ: Nhật Bản

Corticoid dùng cho mắt

Vigadexa

Được xếp hạng 5.00 5 sao
195.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Xuất xứ: Brazil

Corticoid dùng cho mắt

Relestat

Được xếp hạng 5.00 5 sao
115.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt Đóng gói: Hộp 1 chai x 5ml

Xuất xứ: Iceland

Corticoid dùng cho mắt

Flarex

Được xếp hạng 5.00 5 sao
33.000 đ
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt vô khuẩn Đóng gói: Hộp 1 lọ đếm giọt Droptainer 5 ml

Xuất xứ: Bỉ

Corticoid dùng cho mắt

Tobidex

Được xếp hạng 5.00 5 sao
21.000 đ
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắtĐóng gói: 1 lọ thuốc nhỏ mắt 5 ml

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

Flumetholon 0,02%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
55.000 đ
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 chai x 5ml

Xuất xứ: Việt Nam