Hiển thị tất cả 17 kết quả

Corticoid dùng cho mắt

Scofi 10mL

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Việt Nam
Hỗn dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 10ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 10ml

Thương hiệu: Merap Group

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

Britop

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Bharat Parenterals Ltd

Ấn Độ
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 5ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Thương hiệu: SRS Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Xuất xứ: Ấn Độ

Corticoid dùng cho mắt

Uni CloD-eye

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 4 vỉ x 5 ống x 1ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống x 1ml

Thương hiệu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

Tobrameson

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 1 ống 5mL
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 ống 5mL

Thương hiệu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

Dexamoxi 0,4mL

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 195.000 đ

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 4 vỉ x 5 ống 0.4ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống 0.4ml

Thương hiệu: Công ty TNHH Dược phẩm VNP

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

Pandex 5ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 16.000 đ

Công ty cổ phần Dược khoa – Việt Nam

Việt Nam
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 5ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Thương hiệu: Công ty Cổ Phần Dược Khoa - DK Pharma

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

Neo-Beta

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty TNHH một thành viên Dược khoa

Việt Nam
Dung dịch nhỏ
Hộp 1 chai 5ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏĐóng gói: Hộp 1 chai 5ml

Thương hiệu: Công ty Cổ Phần Dược Khoa - DK Pharma

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

FML Liquifilm 0.1%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 33.000 đ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Ireland
Hỗn dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ x 5 ml
Tiêu chuẩn Nhà sản xuất
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ x 5 ml

Thương hiệu: Allergan

Xuất xứ: Ireland

Corticoid dùng cho mắt

Bratorex-Dexa

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 16.000 đ

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 5 ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml

Thương hiệu: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

Xuất xứ: Việt Nam

Corticoid dùng cho mắt

Pred Forte 1%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 105.000 đ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Ireland
Hỗn dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 5ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Thương hiệu: Allergan

Xuất xứ: Ireland

Corticoid dùng cho mắt

Hỗn dịch nhỏ mắt TobraDex

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 47.000 đ

s.a. Alcon-Couvreur N.V

Bỉ
Hỗn dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 5 ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml

Thương hiệu: Novartis

Xuất xứ: Bỉ

Corticoid dùng cho mắt

Flumetholon 0,1%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 45.000 đ

Santen Pharmaceutical Co., Ltd

Nhật Bản
Hỗn dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 5ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Thương hiệu: Santen Pharmaceutical Co.Ltd

Xuất xứ: Nhật Bản

Corticoid dùng cho mắt

Vigadexa

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 195.000 đ

Novartis Biociências S.A.

Brazil
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 5ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Thương hiệu: Novartis

Xuất xứ: Brazil

Corticoid dùng cho mắt

Relestat

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 115.000 đ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Iceland
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 1 chai x 5ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt Đóng gói: Hộp 1 chai x 5ml

Thương hiệu: Allergan

Xuất xứ: Iceland

Corticoid dùng cho mắt

Flarex

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 33.000 đ

S.A. Alcon-Couvreur N.V

Bỉ
Hỗn dịch nhỏ mắt vô khuẩn
Hộp 1 lọ đếm giọt Droptainer 5 ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt vô khuẩn Đóng gói: Hộp 1 lọ đếm giọt Droptainer 5 ml

Thương hiệu: Alcon Pharmaceuticals

Xuất xứ: Bỉ

Corticoid dùng cho mắt

Tobidex

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 21.000 đ

Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Việt Nam
Thuốc nhỏ mắt
1 lọ thuốc nhỏ mắt 5 ml
Tiêu chuẩn nhà sản xuất
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắtĐóng gói: 1 lọ thuốc nhỏ mắt 5 ml

Corticoid dùng cho mắt

Flumetholon 0,02%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 36.000 đ

Santen

Việt Nam
Hỗn dịch nhỏ mắt
Hộp 1 chai x 5ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 chai x 5ml

Thương hiệu: Santen Pharmaceutical Co.Ltd

Xuất xứ: Việt Nam