Bệnh Nội tiết – chuyển hóa

Các bệnh nội tiết – chuyển hóa thường gặp là bệnh gì. Một số bệnh nội tiết ở phụ nữ, rối loạn thần kinh nội tiết. Cách chữa các bệnh nội tiết – chuyển hóa