Hiển thị 1–24 của 151 kết quả

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Medocetinax

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 45.000 đ

Medopharm

Ấn Độ
Viên nén bao phim
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phim Đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: S.I.A. (Tenamyd Canada) Inc

Xuất xứ: Ấn Độ

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Sedtyl✅

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 500.000 đ

Công ty Cổ phần BV Pharma

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: BV Pharma

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Telfor 180 ✅

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 95.000 đ

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thương hiệu: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - DHG Pharma

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Bivaltax

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 45.000 đ

Công ty Cổ phần BV Pharma

Việt Nam
Viên nén ngậm
Hộp 3 x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén ngậmĐóng gói: Hộp 3 x 10 viên

Thương hiệu: BV Pharma

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Bixofen 120mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 50.000 đ

Công ty Cổ phần BV Pharma

Việt Nam
Viên nén dài bao phim
Hộp 1 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phimĐóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: BV Pharma

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Xonatrix 60mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 400.000 đ

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Allerba 10

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 460.000 đ

Bal Pharma Ltd

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 10 x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 10 x 10 viên

Thương hiệu: APC Pharmaceuticals & Chemicals

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Fexodinefast 120

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 60.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm Sa Vi

Việt Nam
viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: viên nén bao phim Đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: SaViPharm - Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Loratadine Savi 10

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 20.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Việt Nam
Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén Đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: SaViPharm - Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Acritel-10

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 225.000 đ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 6 vỉ x 10 viên viên bao phim
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên viên bao phim

Thuốc dị ứng, kháng histamin

BVPALIN

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 270.000 đ

Công ty Cổ phần BV Pharma

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: BV Pharma

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Vipxacil Siro

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 50.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Việt Nam
Siro
Hộp 1 chai 60ml
Tiêu chuẩn nhà sản xuất
Dạng bào chế: SiroĐóng gói: Hộp 1 chai 60ml

Thương hiệu: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - Hataphar

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Vixlatin 20mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 25.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Việt Nam
Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn nhà sản xuất
Dạng bào chế: Viên nénĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty Cổ phần dược phẩm Phúc Long

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Dexlacyl

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 30.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Việt Nam
Viên nén
Hộp 2 vỉ x 15 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nénĐóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên

Thương hiệu: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà - Khapharco

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Peritol 4mg Egis (Hộp 10 vỉ x 10 viên nén)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 105.000 đ

Egis Pharmaceuticals Private Limited Company

Hungary
Viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nénĐóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Thương hiệu: Egis Pharmaceuticals

Xuất xứ: Hungary

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Desdinta

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 85.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - Hataphar

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Meyerfex 120mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty Liên doanh Meyer – BPC.

Việt nam
Viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nénĐóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty Liên doanh Meyer - BPC

Xuất xứ: Việt nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Xyzal 5mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 75.000 đ

UCB Farchin S.A

Singapore
viên nén bao phim
Hộp 1 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn nhà sản xuất
Dạng bào chế: viên nén bao phim Đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: GlaxoSmithKline

Xuất xứ: Singapore

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Unicet Bal Pharma

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 24.000 đ

Bal Pharma Ltd

Ấn Độ
Viên nén bao phim
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty TNHH Oripharm

Xuất xứ: Ấn Độ

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Hamistyl 10mg (Hộp 1 vỉ x 10 viên)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Việt Nam
Viên nén
Hộp 1 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nénĐóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - Hataphar

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Desone 30ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 45.000 đ

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch uống
Hộp 1 lọ 30 ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch uống Đóng gói: Hộp 1 lọ 30 ml

Thương hiệu: CPC1 HN

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Cetimed 10mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 41.000 đ

Medochemie Ltd

Cyprus
Viên nén bao phim
Hộp 1 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Medochemie

Xuất xứ: Cyprus

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Clorpheniramin 4mg Hataphar

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 160.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Việt Nam
viên nén
Lọ 100 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: viên nén Đóng gói: Lọ 100 viên

Thương hiệu: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - Hataphar

Xuất xứ: Việt Nam

Thuốc dị ứng, kháng histamin

Bluecezine 10mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 420.000 đ

Bluepharma-Indústria Farmacêutica

Bồ Đào Nha
Viên nén bao phim
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Bluepharma- Industria Farmaceutica

Xuất xứ: Bồ Đào Nha