Bôi trơn nhãn cầu

Hiển thị 1–24 của 43 kết quả

Bôi trơn nhãn cầu

Rohto Dry Aid

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 10mL

Xuất xứ: Việt Nam

Bôi trơn nhãn cầu

V.Rohto Mineral Tear

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 13ml

Xuất xứ: Việt Nam

Bôi trơn nhãn cầu

Refresh Plus

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 30 ống 0,4ml

Xuất xứ: Mỹ

Bôi trơn nhãn cầu

Polkab

Được xếp hạng 5.00 5 sao
750.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: 0,5ml/ống đơn liều; 60 ống đơn liều/hộp

Xuất xứ: Hàn Quốc

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 chai 15ml

Xuất xứ: Việt Nam

Bôi trơn nhãn cầu

Acuaiss 15ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 15ml

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Bôi trơn nhãn cầu

Iridina

Được xếp hạng 5.00 5 sao
265.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt Đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml

Xuất xứ: Italy

Bôi trơn nhãn cầu

Zixol

Được xếp hạng 5.00 5 sao
250.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt Đóng gói: Hộp 1 lọ 8ml

Xuất xứ: Italia

Bôi trơn nhãn cầu

Myovit 3 15ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
50.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ x 15ml

Xuất xứ: Việt Nam

Bôi trơn nhãn cầu

DTP-Relaxx 4+ 0,4mL

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 20 ống 0,4mL

Xuất xứ: Việt Nam

Bôi trơn nhãn cầu

Hexami Cataract 1ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 20 ống 1 mL

Xuất xứ: Việt Nam

Bôi trơn nhãn cầu

Afenemi

Được xếp hạng 5.00 5 sao
225.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống 0.5ml

Xuất xứ: Việt Nam

Bôi trơn nhãn cầu

Avizor Lacrifresh Ocu Dry 0.20%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
275.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 20 tép x 0,4ml

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Bôi trơn nhãn cầu

Tearidone

Được xếp hạng 5.00 5 sao
60.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 10ml

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bôi trơn nhãn cầu

Emas 1%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
35.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ dung tích 12ml

Xuất xứ: Việt Nam

Bôi trơn nhãn cầu

Blueye

Được xếp hạng 5.00 5 sao
75.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 15ml

Xuất xứ: Việt Nam

Bổ mắt

Unihy 5ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
90.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Xuất xứ: Korea

Bôi trơn nhãn cầu

HydraMed

Được xếp hạng 5.00 5 sao
325.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 20 tép, mỗi tép 0,5ml

Xuất xứ: Ý

Bôi trơn nhãn cầu

Laci-Eye

Được xếp hạng 5.00 5 sao
55.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ nhựa dung tích 10 ml

Xuất xứ: Việt Nam

Bôi trơn nhãn cầu

Cationorm

Được xếp hạng 5.00 5 sao
250.000 đ
Dạng bào chế: Nhũ tương nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 30 ống đơn liều x 0,4ml

Xuất xứ: Pháp

Bôi trơn nhãn cầu

Phiphos

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0 đ
Dạng bào chế: Nhũ tương thuốc nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 20 tuýp 0,5ml

Xuất xứ: Việt Nam

Bôi trơn nhãn cầu

Hameron 5ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
45.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp gồm 1 chai 5ml

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bôi trơn nhãn cầu

Artificial Tears

Được xếp hạng 5.00 5 sao
165.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 chai 15ml

Xuất xứ: Mỹ

Bôi trơn nhãn cầu

Hylaform 0,1%

Được xếp hạng 4.00 5 sao
270.000 đ
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống x 1ml

Xuất xứ: Việt Nam