Hiển thị 1–24 của 48 kết quả

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Goldmedi

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Farmalabor Produtos Farmacêuticos, SA (Fab) 

Bồ Đào Nha
Viên nén bao phim
Hộp 8 vỉ x 7 viên
Tiêu chuẩn nhà sản xuất
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 8 vỉ x 7 viên

Thương hiệu: Công ty TNHH Dược phẩm Lamda

Xuất xứ: Bồ Đào Nha

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Euvaltan 40

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 - FT Pharma

Xuất xứ: Việt Nam

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Osarstad 80

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty TNHH Liên Doanh Stella Pharm

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phim Đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty Liên doanh StellaPharm – Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Losagen 50

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Hetero Labs Limited

Ấn Độ
Viên nén bao phim
Hôp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phim Đóng gói: Hôp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Hetero Labs Limited

Xuất xứ: Ấn Độ

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Mibetel HCT

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM

Việt Nam
Viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nénĐóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Thương hiệu: Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

Xuất xứ: Việt Nam

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Candesarkern 16mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Kern Pharma S.L.

Việt Nam
Viên nén
Hộp 2 vỉ x 14 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nénĐóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thương hiệu: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh

Xuất xứ: Việt Nam

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

SPIrbera 150mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
USP 43
Dạng bào chế: Viên nén bao phim Đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Shinpoong Daewoo

Xuất xứ: Việt Nam

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Colosar-Denk 50/12.5

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 200.000 đ

Denk Pharma GmbH & Co. Kg

Đức
Viên nén bao phim.
Hộp 2 vỉ x 14 viên
Tiêu chuẩn nhà sản
Dạng bào chế: Viên nén bao phim.Đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thương hiệu: Denk Pharma GmbH & Co. Kg

Xuất xứ: Đức

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Pms-Irbesartan 75mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Pharmascience Inc.

Canada
Viên nén
Chai 100 viênPMS-Irbesartan 75 mg
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nénĐóng gói: Chai 100 viênPMS-Irbesartan 75 mg

Thương hiệu: Pharmascience Inc

Xuất xứ: Canada

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Lisinopril 5mg Domesco

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Việt Nam
Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén Đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Domesco

Xuất xứ: Việt Nam

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Uperio 100mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 550.000 đ

Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd

Singapore
Viên nén bao phim
Hộp 2 vỉ x 14 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thương hiệu: Novartis

Xuất xứ: Singapore

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Co-Diovan 80/12,5

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 300.000 đ

Novartis Farmaceutica S.A

Ý
Viên nén bao phim
Hộp 2 vỉ x 14 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thương hiệu: Novartis

Xuất xứ: Ý

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Exforge 5mg/80mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 350.000 đ

Novartis Farmaceutica S.A

Tây Ba Nha
Viên nén bao phim
Hộp 2 vỉ x 14 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thương hiệu: Novartis

Xuất xứ: Tây Ba Nha

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Rossar Plus

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty TNHH Korea United Pharm. Int’ L Inc.

Việt Nam
Viên bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim
Tiêu chuẩn cơ
Dạng bào chế: Viên bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim

Thương hiệu: Korea United Pharm

Xuất xứ: Việt Nam

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Aginaril 5mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Việt Nam
Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén Đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

Thương hiệu: Agimexpharm

Xuất xứ: Việt Nam

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Sartan 32mg Savipharm

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 250.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phim Đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: SaViPharm - Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi

Xuất xứ: Việt Nam

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

SaVi Losartan 50

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 85.000 đ

Công ty cổ phần Dược phẩm Savi

Việt Nam
VIên nén
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: VIên nénĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: SaViPharm - Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi

Xuất xứ: Việt Nam

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Savi Losartan plus HCT 50/12.5

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 100.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm Sa Vi

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: SaViPharm - Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi

Xuất xứ: Việt Nam

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Combizar 50mg/12.5mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 80.000 đ

Công ty TNHH United International Pharma

Việt Nam
Viên bao phim
Hộp 03 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn Nhà sản xuất
Dạng bào chế: Viên bao phimĐóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty TNHH United International Pharma

Xuất xứ: Việt Nam

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Losarlife-H

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 90.000 đ

Eurolife Healthcare Pvt., Ltd

Ấn Độ
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

Thương hiệu: Marriot Labs Pvt.

Xuất xứ: Ấn Độ

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Losacar-H 50mg/12.5mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 200.000 đ

Cadila Healthcare Ltd

Ấn Độ
Viên nén bao phim
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Cadila Healthcare Limited - Zydus Lifesciences Limited

Xuất xứ: Ấn Độ

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Losapin 50

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 125.000 đ

Công ty cổ phần SPM

Việt Nam
Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thương hiệu: Công ty Cổ phần SPM

Xuất xứ: Việt Nam

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Lorista H 50mg/12.5mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 185.000 đ

KRKA, D.D., Novo Mesto

Slovenia
Viên nén bao phim
Hộp 2 vỉ x 14 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thương hiệu: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng

Xuất xứ: Slovenia

Đối kháng thụ thể Angiotensin II

Lorista 50mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 140.000 đ

KRKA, D.D., Novo Mesto

Slovenia
Viên nén bao phim
Hộp 2 vỉ x 14 viên
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Viên nén bao phimĐóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thương hiệu: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng

Xuất xứ: Slovenia