Hiển thị tất cả 10 kết quả

Giãn đồng tử mắt

Myodrops 0.05%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 20 ống x 0,4mL
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 20 ống x 0,4mL

Thương hiệu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Xuất xứ: Việt Nam

Giãn đồng tử mắt

Myodrops 0.025%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 20 ống x 0,4mL
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 20 ống x 0,4mL

Thương hiệu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Xuất xứ: Việt Nam

Giãn đồng tử mắt

Mydrin-P

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 105.000 đ

Santen Pharmaceutical Co., Ltd

Nhật Bản
Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 10ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 10ml

Thương hiệu: Santen Pharmaceutical Co.Ltd

Xuất xứ: Nhật Bản

Giãn đồng tử mắt

Atropine 0.5%

Được xếp hạng 4.00 5 sao
(1 đánh giá) 112.000 đ

SCIPREC Lifesciences

Ấn Độ
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 5ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Thương hiệu: Entod Pharmaceuticals Ltd

Xuất xứ: Ấn Độ

Giãn đồng tử mắt

Myatro XL

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 140.000 đ

Hanuchem Laboratories

Ấn Độ
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 1 chai 5ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 chai 5ml

Thương hiệu: Entod Pharmaceuticals Ltd

Xuất xứ: Ấn Độ

Giãn đồng tử mắt

Myatro L

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 155.000 đ

Renova Lifesciences private limited

Ấn Độ
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 5ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Thương hiệu: Entod Pharmaceuticals Ltd

Xuất xứ: Ấn Độ

Giãn đồng tử mắt

Myatro L PF

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 270.000 đ

Renova Lifesciences private limited

Ấn Độ
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 10ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 10ml

Thương hiệu: Entod Pharmaceuticals Ltd

Xuất xứ: Ấn Độ

Giãn đồng tử mắt

Mytro – 2.5

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 125.000 đ

SciPrec Lifesciences

Ấn Độ
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 5ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Thương hiệu: SciPrec Lifesciences

Xuất xứ: Ấn Độ

Giãn đồng tử mắt

Sciclop eye drops 5ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 58.000 đ

SciPrec Lifesciences

Ấn Độ
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 5ml
Tiêu chuẩn USP
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Thương hiệu: SciPrec Lifesciences

Xuất xứ: Ấn Độ

Giãn đồng tử mắt

Uni-Atropin 1%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 340.000 đ

Công ty Cổ phần Dược Phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
dung dịch nhỏ mắt
Hộp 20 ống x 0.5ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: dung dịch nhỏ mắtĐóng gói: Hộp 20 ống x 0.5ml