Hiển thị 1–24 của 52 kết quả

Xịt, rửa mũi

VNP Spray Thyme

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch xịt mũi
Hộp 1 lọ 100mL
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũiĐóng gói: Hộp 1 lọ 100mL

Thương hiệu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

DKNasal 70ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần Dược Khoa

Việt Nam
Dung dịch xịt mũi
Hộp 1 lọ x 70ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũiĐóng gói: Hộp 1 lọ x 70ml

Thương hiệu: Công ty Cổ Phần Dược Khoa - DK Pharma

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

Nebusal 6%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch khí dung
Hộp 5 ống x 5ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch khí dungĐóng gói: Hộp 5 ống x 5ml

Thương hiệu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

DKsalt Baby

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần Dược Khoa

Việt Nam
Dung dịch xịt mũi
Hộp 1 lọ 70ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũiĐóng gói: Hộp 1 lọ 70ml

Thương hiệu: Công ty Cổ Phần Dược Khoa - DK Pharma

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

Nebusal Coleus Spray Baby

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch xịt mũi
Hộp 1 lọ 50ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũiĐóng gói: Hộp 1 lọ 50ml

Thương hiệu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

Nebusal Spray 0.65%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch xịt mũi
Lọ 50 ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũiĐóng gói: Lọ 50 ml

Thương hiệu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

Nebusal Spray Baby 1.9%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 75.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch xịt mũi
Chai 50mL
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũiĐóng gói: Chai 50mL

Thương hiệu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

Nebusal Spray 0.9%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch xịt mũi
Lọ 50mL
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũiĐóng gói: Lọ 50mL

Thương hiệu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

VNP Spray Baby

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch khí dung
Hộp 1 lọ x 50ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch khí dungĐóng gói: Hộp 1 lọ x 50ml

Thương hiệu: Công ty TNHH Dược phẩm VNP

Xuất xứ: Việt Nam

Viêm xoang, viêm mũi

Buderen 10ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Rafarm S.A.

Hy Lạp
Thuốc xịt mũi
Hộp 1 chai 10ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Thuốc xịt mũiĐóng gói: Hộp 1 chai 10ml

Thương hiệu: Công ty TNHH Hoàng Dược

Xuất xứ: Hy Lạp

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty TNHH Pharma Nhân Phú

Việt Nam
Dung dịch phun sương
Hộp 15ml
TCCS
Dạng bào chế: Dung dịch phun sươngĐóng gói: Hộp 15ml

Thương hiệu: Công ty TNHH Pharma Nhân Phú

Xuất xứ: Việt Nam

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty TNHH Pharma Nhân Phú.

Việt Nam
Dung dịch phun sương
Hộp 20ml
TCCS
Dạng bào chế: Dung dịch phun sươngĐóng gói: Hộp 20ml

Thương hiệu: Công ty TNHH Pharma Nhân Phú

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

Xypenat

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 50.000 đ

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Việt Nam
Dung dịch xịt mũi
Hộp 1 chai 75ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũiĐóng gói: Hộp 1 chai 75ml

Thương hiệu: Merap Group

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

Olyfrin

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 300.000 đ

Grotex LLC

Nga
Dung dịch xịt mũi
Hộp 1 lọ 15ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũiĐóng gói: Hộp 1 lọ 15ml

Thương hiệu: Grotex LLC

Xuất xứ: Nga

Xịt, rửa mũi

Free NOSE Adult

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(2 đánh giá) 105.000 đ

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1

Việt Nam
Dung dịch xịt
Hộp 1 lọ 20ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịtĐóng gói: Hộp 1 lọ 20ml

Thương hiệu: Novopharm

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

Free NOSE Kid

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 85.000 đ

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch phun sương
Lọ 20 ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch phun sươngĐóng gói: Lọ 20 ml

Thương hiệu: Novopharm

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

Alegin Spray

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 175.000 đ

Công ty cổ phần CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch xịt
Lọ 20ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịt Đóng gói: Lọ 20ml

Thương hiệu: Novopharm

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

Cordxit-DHT

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 18.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Việt Nam
Thuốc xịt mũi
Hộp 1 lọ 15 ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Thuốc xịt mũiĐóng gói: Hộp 1 lọ 15 ml

Thương hiệu: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - Hataphar

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

Saviru Nasal Spray 30ml

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 175.000 đ

Công ty cổ phần Dược Khoa

Việt Nam
Dung dịch xịt mũi
Hộp 1 lọ x 30ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũiĐóng gói: Hộp 1 lọ x 30ml

Thương hiệu: Công ty Cổ Phần Dược Khoa - DK Pharma

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

Mucome Baby Spray

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 45.000 đ

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch xịt
Hộp 1 lọ 10ml, 15ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịtĐóng gói: Hộp 1 lọ 10ml, 15ml

Thương hiệu: CPC1 Hà Nội

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

ClariCare Daily

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 130.000 đ

Laboratoire de la Mer

Pháp
Dung dịch xịt mũi
Hộp 1 lọ 100ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũiĐóng gói: Hộp 1 lọ 100ml

Thương hiệu: Bayer

Xuất xứ: Pháp

Xịt, rửa mũi

Nebusal drops 3%

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 0 đ

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Việt Nam
Dung dịch nhỏ mũi
Hộp 1 lọ x 10ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũiĐóng gói: Hộp 1 lọ x 10ml

Thương hiệu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Xuất xứ: Việt Nam

Xịt, rửa mũi

Chekat Kid

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 50.000 đ

Công ty Cổ phẩn Dược phẩm Nhất Nhất

Việt Nam
Dung dịch xịt mũi
Hộp 1 chai 75ml
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũiĐóng gói: Hộp 1 chai 75ml

Thương hiệu: Nhất Nhất

Xuất xứ: Việt Nam

Thiết bị y tế

Nebial 3% KIT

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 550.000 đ

Steve Jones SRL

Italy
Dung dịch nhỏ mũi
Hộp chứa 1 dụng cụ xịt rửa mũi và 20 ống dung dịch nhỏ mũi Nebial 3%
Tiêu chuẩn cơ sở
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũiĐóng gói: Hộp chứa 1 dụng cụ xịt rửa mũi và 20 ống dung dịch nhỏ mũi Nebial 3%

Thương hiệu: Buona

Xuất xứ: Italy