Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Acetazolamid Acetazolamid
1 x 130.000 đ
130.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
130.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 130.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 167.000 đ