ADR trên huyết học của linezolide

ADR

Tần suất ADR trên huyết học

Tần suất ADR của linezolide trên huyết học là phổ biến (1% to 10%) [3]:

thiếu máu , thiếu máu nguyên hồng cầu, HC giảm, Hb giảm (0,9%), HCT giảm
tiểu cầu (giảm hoặc tăng),
BC (giảm hoặc tăng), BC trung tính (giảm hoặc tăng), đôi khi phải đòi hỏi truyền TC.
ức chế tủy xương (giảm cả ba dòng tế bào máu)

Các yếu tố nguy cơ xuất hiện ADR trên huyết học

Thời gian dùng thuốc trên 2 tuần, đặc biệt trên 4 tuần. Một nghiên cứu dùng linezolide trên 6 tuần cho thấy thiếu máu (21%), giảm bạch cầu và giảm bạch cầu trung tính (4%) [4,5].

Liều thuốc: Nghiên cứu tiền lâm sàng (trên động vật) cho thấy liều thấp thì ảnh hưởng trên HC nhiều hơn trên BC và TC. Có mối liên quan giữa nồng độ thuốc trong máu với xuất hiện ADR huyết học. Một NC cho thấy tất cả BN (n=8; 26.6%) có độc tính trên huyết học khi nồng độ Cmin linezolid huyết tương >10mg/L vào ngày thứ 14.

Suy thận dường như không làm tăng nguy cơ so với BN không suy thận [6].

Cơ chế gây ADR trên huyết học

Can thiệp lên chức năng của ty thể được coi là cơ chế chịu trách nhiệm cho bệnh lý thần kinh và ức chế tủy xương khi sử dụng linezolid trong thời gian dài. Bởi vì ribosome vi khuẩn và ribosome ty thể là tương đồng, các loại thuốc, chẳng hạn như linezolid, ức chế tổng hợp protein của vi khuẩn thường ức chế tổng hợp protein ty thể.

Giảm tiểu cầu liên quan đến linezolide được cho là qua cơ chế miễn dịch [3].

Xử lý

Hầu hết các ADR này là hết và ổn định sau khi dừng thuốcvì các ADR trên huyết học có thể phục hồi được.

Một số NC cho thấy dùng Vitamin B6 giúp đảo ngược tình trạng giảm TC. Vitamin B6 hiệu quả nhất khi dùng sau khi đã dừng linezolide. Một khi thông số huyết học về bình thường, việc dùng phối hợp linezolide và vitamin B6 giúp ổn định thông số huyết học sau đó [3]. Một NC khác dùng linezolide trên BN ung thư, cho thấy dùng 50 mg/ngày vitamin B6 không có lợi ích trong phòng giảm BC hoặc giảm TC, nhưng có thể có ích phòng thiếu máu do thuốc [1, 2].

Đo nồng độ Cmin linezolide một lần/tuần để theo dõi nồng độ thuốc trong máu.

Thời gian dùng: FDA phê duyệt dùng linezolide có thể dùng an toàn trong 28 ngày. Dùng hơn 28 ngày có thể gây tăng nồng độ thuốc trong máu và gây độc tính cao.

Tài liệu tham khảo

Plachouras D et al. No effect of pyridoxine on the incidence of myelosuppression during prolonged linezolid treatment. Clin Infect Dis. 2006 Nov 1;43(9):e89-91. Epub 2006 Sep 27.
S. Youssef et al. The role of vitamin B6 in the prevention of haematological toxic effects of linezolid in patients with cancer. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2008) 61, 421– 424.
Thông tin thuốc. https://www.rxlist.com/zyvox-side-effects-drug-center.htm#overview
Jose A Vazquez. Safety of long-term use of linezolid: results of an open-label study. Ther Clin Risk Manag. 2016; 12: 1347–1354.
Stanton L. Gerson et al. Hematologic Effects of Linezolid: Summary of Clinical Experience. Antimicrob Agents Chemother. 2002 Aug; 46(8): 2723–2726.
Moraza L. Linezolid-induced haematological toxicity. Farm Hosp. 2015 Nov 1;39(6):320-6.

Ngày viết: UTC+7 - Tuyên bố từ chối trách nhiệm Báo cáo nội dung không chính xác
Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here