Thuốc Claminat 500mg điều trị nhiễm khuẩn do chủng vi khuẩn nhạy cảm

96,000VNĐ

Thuốc Claminat 500mg điều trị nhiễm khuẩn do chủng vi khuẩn nhạy cảm

96,000VNĐ

Danh mục:
098 572 9595