Ringer Lactate có tác dụng bù nước và điện giải cho cơ thể

098 572 9595