Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Ringer Lactate Ringer Lactate
1 x 13.000 đ
13.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
13.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 13.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 50.000 đ