Thuốc Augmentin kháng sinh beta-lactam nhóm penicillin phổ rộng

Danh mục:
098 572 9595