Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9%

11,806VNĐ

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9%

11,806VNĐ

098 572 9595