Nước vô khuẩn tiêm BP – STERILISED WATER FOR INJECTION BP

50,000VNĐ

Nước vô khuẩn tiêm BP – STERILISED WATER FOR INJECTION BP

50,000VNĐ

Danh mục:
098 572 9595