Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hình ảnh nước vô khuẩn tiêm BP Nước vô khuẩn tiêm BP - STERILISED WATER FOR INJECTION BP
1 x 50.000 đ
50.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
50.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 50.000 đ
Giao hàng Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển
Tính phí giao hàng
Tổng 50.000 đ