Sản xuất Dược phẩm

Hỗn dịch thuốc: định nghĩa, phân loại và kỹ thuật bào chế

Tác giả: Phó giáo sư. Tiến sĩ Dược sĩ Vũ Thị Thu Giang Bài viết....

Chè thuốc: định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật, một số chè thuốc cụ thể

Tác giả: Thầy thuốc ưu tú. Tiến sĩ dược học Nguyễn Đức Quang Bài viết....

Một số vấn đề liên quan đến bào chế đông dược

Tác giả: Thầy thuốc ưu tú. Tiến sĩ dược học Nguyễn Đức Quang Bài viết....

Ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất thuốc

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến, ThS. Hồ Hoàng Nhân Bài viết Ứng dụng công....

Đại cương về bào chế và sinh dược học

Tác giả: Phó giáo sư. Tiến sĩ Dược sĩ Nguyễn Đăng Hòa. Bài viết ĐẠI....

Các phương pháp đánh giá tiểu phân nano về đặc tính lý hóa và tác dụng sinh học

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến, ThS. Hồ Hoàng Nhân Bài viết Các phương pháp....

Các tá dược và phương pháp bào chế một số tiểu phân nano

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến, ThS. Hồ Hoàng Nhân Bài viết Các tá dược....

Hóa chất bảo vệ thực vật: khái niệm, phân loại, triệu chứng và cách xử lý khi bị ngộ độc

Tác giả: Giáo sư. Tiến sĩ Dược sĩ Thái Nguyễn Hùng Thu. Bài viết Hóa....

Các chất gây nghiện (chất ma túy): Khái niệm, xử trí ngộ độc cai nghiện

Tác giả: Giáo sư. Tiến sĩ Dược sĩ Thái Nguyễn Hùng Thu. Bài viết các....

Công nghệ nano là gì? Ưu, nhược điểm của công nghệ nano

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến, ThS. Hồ Hoàng Nhân Bài viết Công nghệ nano....