Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Albendazol Stada 400mg
1 x 3.500 đ
3.500 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
3.500 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 3.500 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 40.500 đ