Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Albendazol Stada 400 mg Albendazol Stada 400mg
1 x 3.500 đ
3.500 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
3.500 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Albendazol Stada 400mg  × 1 3.500 đ
Tạm tính 3.500 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 36.500 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.