Xử lý Microfat theo từng bước là gì? Các bước ra sao?

Xuất bản: UTC +7

Cập nhật lần cuối: UTC +7

phẫu thuật mỡ bụng

Nhà thuốc Ngọc Anh – Chương 5: Xử lý Microfat theo từng bước

Tác giả: Dr. Mario Goisis, Sara Izzo, AndreaSbarbati, Giamaica Conti và Giovanni Francesco Nicoletti

Nguồn sách: Sách: Quy trình PRP và Tiêm cấy mỡ nâng cao  -Tác giả: Dr: Mario Goisis

Phương pháp xử lý với rửa và lọc khép kín với hệ thống Microfat được mô tả (Hình.5.1–5.29)

Các vật liệu và phương pháp

Microfat có thể được xử lý trong nhà máy y tế / phòng mổ nhỏ.Một hộp microfat tiêu chuẩn được sử dụng cho quy trình (Hình. 5.11).Hộp microfat bao gồm một số yếu tố sử dụng một lần: một hệ thống dốc nối với hệ thống khép kín để rửa và lọc, bốn ống tiêm 60 cc, hai ống tiêm 10 cc và một ống tiêm 1 cc.Hộp vi chất béo có thể được sử dụng cùng với một số phần tử có thể hấp tiệt trùng: đặc biệt là khay microfat (Hình 5.12). Khay Goisis bao gồm một giá đỡ bằng nhựa cho hệ thống dốc và hai khay cho dung dịch nước muối và Klein.Thuốc bao gồm:

• 100 cc dịch saline lạnh

• Hỗ trợ: không cần trợ lý khi xử lý mỡ.

Quy trình theo từng bước

Sau đó ấn pít-tông xuống để di chuyển thành phần ra khỏi phần dưới của ống tiêm C. Do bị phân tách bởi trọng lực nên máu, nước và thuốc tê tại chỗ sẽ tập trung ở phần dưới của ống tiêm. Van một chiều tự động hướng các phần tử này đến ống tiêm A và đến bộ lọc (mũi tên màu cam). Chờ 60s để xảy ra sự phân tách giữa chất béo và nước. Lặp lại quy trình cho đến khi màu của chất béo trong ống tiêm C chuyển từ màu cam sang màu vàng (Hình. 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, và 5.22).

Hình. 5.1 Một hộp Microfat theo quy trình tiêu chuẩn được sử dụng . Hộp Microfat được cấu tạo bởi một số yếu tố sử dụng một lần: một hệ thống dốc với hệ thống khép kín để rửa và lọc, bốn ống tiêm 60 cc, hai ống tiêm 10 cc, một ống tiêm 1 cc. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.1 Một hộp Microfat theo quy trình tiêu chuẩn được sử dụng . Hộp Microfat được cấu tạo bởi một số yếu tố sử dụng một lần: một hệ thống dốc với hệ thống khép kín để rửa và lọc, bốn ống tiêm 60 cc, hai ống tiêm 10 cc, một ống tiêm 1 cc. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.2 Hộp Microfat có thể được sử dụng cùng với một số phần tử có thể hấp vô trùng: cụ thể là khay Microfat (Hình 5.12). Khay Goisis được cấu tạo bởi một giá đỡ bằng nhựa cho đường dốc và hai khay cho dung dịch Klein và dung dịch muối. Thuốc bao gồm: 100 cc dung dịch nước muối lạnh. Trợ lý: không cần trợ lý để xử lý chất béo. Thủ tục từng bước. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.2 Hộp Microfat có thể được sử dụng cùng với một số phần tử có thể hấp vô trùng: cụ thể là khay Microfat (Hình 5.12). Khay Goisis được cấu tạo bởi một giá đỡ bằng nhựa cho đường dốc và hai khay cho dung dịch Klein và dung dịch muối. Thuốc bao gồm: 100 cc dung dịch nước muối lạnh. Trợ lý: không cần trợ lý để xử lý chất béo. Thủ tục từng bước. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.3 Chất béo được thu hoạch bằng ống tiêm E. Khi ống tiêm E được bơm đầy hoàn toàn, di chuyển khóa vòi về vị trí “a”. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.3 Chất béo được thu hoạch bằng ống tiêm E. Khi ống tiêm E được bơm đầy hoàn toàn, di chuyển khóa vòi về vị trí “a”. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.4 Chất béo trộn với máu và thuốc tê được đẩy và chuyển trực tiếp từ ống tiêm E sang ống tiêm A. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.4 Chất béo trộn với máu và thuốc tê được đẩy và chuyển trực tiếp từ ống tiêm E sang ống tiêm A. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.5 Lặp lại quy trình 4–6 lần để thu được lượng chất béo vừa đủ. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.5 Lặp lại quy trình 4–6 lần để thu được lượng chất béo vừa đủ. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.6 Khi kết thúc quy trình thu hoạch, ống tiêm E được đổ đầy dung dịch muối. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.6 Khi kết thúc quy trình thu hoạch, ống tiêm E được đổ đầy dung dịch muối. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.7 Bằng cách di chuyển khóa vòi ở vị trí “a”, nước muối được truyền vào hệ thống. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.7 Bằng cách di chuyển khóa vòi ở vị trí “a”, nước muối được truyền vào hệ thống. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.8 Bằng cách này, thành phần của ống nối với ống tiêm E với hệ thống được rửa sạch. Bên phải: ống được làm đầy bởi chất béo trộn với máu. Bên trái: ống chứa đầy nước muối. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu
Hình. 5.8 Bằng cách này, thành phần của ống nối với ống tiêm E với hệ thống được rửa sạch. Bên phải: ống được làm đầy bởi chất béo trộn với máu. Bên trái: ống chứa đầy nước muối. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu.
Hình. 5.9 Vòi được chuyển từ vị trí “a” sang vị trí “b”. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.9 Vòi được chuyển từ vị trí “a” sang vị trí “b”. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.10 Sau đó, ấn xuống pít-tông của ống tiêm A. Do bộ lọc, hầu hết các tế bào máu và thuốc tê sẽ tự động được dẫn đến ống tiêm D (mũi tên màu đỏ). Ngược lại, các tế bào mỡ được duy trì vào hệ thống. Trên thực tế, tế bào gốc chất béo và nhiều thành phần của SVF quá lớn để vượt qua bộ lọc
Hình. 5.10 Sau đó, ấn xuống pít-tông của ống tiêm A. Do bộ lọc, hầu hết các tế bào máu và thuốc tê sẽ tự động được dẫn đến ống tiêm D (mũi tên màu đỏ). Ngược lại, các tế bào mỡ được duy trì vào hệ thống. Trên thực tế, tế bào gốc chất béo và nhiều thành phần của SVF quá lớn để vượt qua bộ lọc.
Hình. 5.11 Do chất béo và SVF không thể đi qua bộ lọc, áp suất đưa vào hệ thống sẽ tự động mở ra. Bằng cách này, không cần mở (mũi tên màu vàng)
Hình. 5.11 Do chất béo và SVF không thể đi qua bộ lọc, áp suất đưa vào hệ thống sẽ tự động mở ra. Bằng cách này, không cần mở (mũi tên màu vàng)
Hình. 5.12 Để loại bỏ hoàn toàn dung dịch Klein và các tế bào màu đỏ, chất béo phải được rửa sạch. Hệ thống có các van một chiều đảm bảo rửa chất béo rất đơn giản và nhanh chóng. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.12 Để loại bỏ hoàn toàn dung dịch Klein và các tế bào màu đỏ, chất béo phải được rửa sạch. Hệ thống có các van một chiều đảm bảo rửa chất béo rất đơn giản và nhanh chóng. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.13 Bằng cách đẩy pít-tông của ống tiêm B, hàm lượng nước muối trong ống tiêm sẽ được tự động chuyển vào ống tiêm
Hình. 5.13 Bằng cách đẩy pít-tông của ống tiêm B, hàm lượng nước muối trong ống tiêm sẽ được tự động chuyển vào ống tiêm
Hình. 5.14 Chờ 60 giây, để chất béo di chuyển tự nhiên ở phần trên của ống tiêm C. Sau đó ấn pít-tông xuống để di chuyển chất béo ở phần dưới của ống tiêm C. Trên thực tế, do sự tách biệt bằng trọng lực, ở phần dưới của ống tiêm là máu cô đặc, nước và thuốc tê tại chỗ. Van một chiều tự động hướng các phần tử này đến ống tiêm A và đến bộ lọc (mũi tên màu cam). Chờ 60 giây sự tách biệt giữa chất béo và nước, và lặp lại quy trình. Màu của chất béo trong ống tiêm C chuyển từ màu da cam sang màu vàng
Hình. 5.14 Chờ 60 giây, để chất béo di chuyển tự nhiên ở phần trên của ống tiêm C. Sau đó ấn pít-tông xuống để di chuyển chất béo ở phần dưới của ống tiêm C. Trên thực tế, do sự tách biệt bằng trọng lực, ở phần dưới của ống tiêm là máu cô đặc, nước và thuốc tê tại chỗ. Van một chiều tự động hướng các phần tử này đến ống tiêm A và đến bộ lọc (mũi tên màu cam). Chờ 60 giây sự tách biệt giữa chất béo và nước, và lặp lại quy trình. Màu của chất béo trong ống tiêm C chuyển từ màu da cam sang màu vàng
Hình. 5.15 Thay dung dịch nước muối trong ống tiêm B. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.15 Thay dung dịch nước muối trong ống tiêm B. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Quy trình PRP và tiêm cấy mỡ Nâng Caoe-bacsy.com55Hình. 5.16 Loại bỏ dung dịch đã rửa bằng ống tiêm A. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Quy trình PRP và tiêm cấy mỡ Nâng Caoe-bacsy.com55Hình. 5.16 Loại bỏ dung dịch đã rửa bằng ống tiêm A. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.17 Lặp lại quy trình rửa một hoặc nhiều lần để có được sự thay đổi màu sắc của thành phần của ống tiêm C dạng cam sang màu vàng (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.17 Lặp lại quy trình rửa một hoặc nhiều lần để có được sự thay đổi màu sắc của thành phần của ống tiêm C dạng cam sang màu vàng (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.18 Chuyển chất béo đã rửa sạch trong ống tiêm C sang ống tiêm A. Sau đó đẩy dung dịch nước muối vào ống. Bằng cách này, toàn bộ thành phần chất béo được chuyển vào ống tiêm. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.18 Chuyển chất béo đã rửa sạch trong ống tiêm C sang ống tiêm A. Sau đó đẩy dung dịch nước muối vào ống. Bằng cách này, toàn bộ thành phần chất béo được chuyển vào ống tiêm. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.19 Mở khóa vòi từ vị trí “b” sang vị trí “a”. Bằng cách này, ống tiêm E được kết nối với ống và hệ thống. Theo cách này, bằng cách đẩy pít-tông của ống tiêm A, ống tiêm E được đổ đầy trực tiếp từ hệ thống dốc. Và vì trước đó ống đã được lấp đầy bởi dung dịch nước muối, nên ban đầu ống tiêm E sẽ được lấp đầy bởi nước muối. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.19 Mở khóa vòi từ vị trí “b” sang vị trí “a”. Bằng cách này, ống tiêm E được kết nối với ống và hệ thống. Theo cách này, bằng cách đẩy pít-tông của ống tiêm A, ống tiêm E được đổ đầy trực tiếp từ hệ thống dốc. Và vì trước đó ống đã được lấp đầy bởi dung dịch nước muối, nên ban đầu ống tiêm E sẽ được lấp đầy bởi nước muối. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.20 Dung dịch nước muối được đẩy từ ống tiêm E. Nút chặn ở vị trí “b”. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu
Hình. 5.20 Dung dịch nước muối được đẩy từ ống tiêm E. Nút chặn ở vị trí “b”. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu
Hình. 5.21 Ống tiêm E được làm đầy bởi Microfat. (Được xuất bản theo sứ mệnh của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu
Hình. 5.21 Ống tiêm E được làm đầy bởi Microfat. (Được xuất bản theo sứ mệnh của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu
Hình. 5.22 Để tăng hiệu quả của liệu trình, điều quan trọng là phải sử dụng mỡ chứa vào ống: thực tế là khoảng 6-8cc. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.22 Để tăng hiệu quả của liệu trình, điều quan trọng là phải sử dụng mỡ chứa vào ống: thực tế là khoảng 6-8cc. (Được xuất bản dưới sự cho phép của © Mario Goisis 2018. Mọi quyền được bảo lưu)
Hình. 5.23 Để làm được điều đó, người ta di chuyển hàm lượng dung dịch nước muối của ống tiêm B vào trong ống tiêm C
Hình. 5.23 Để làm được điều đó, người ta di chuyển hàm lượng dung dịch nước muối của ống tiêm B vào trong ống tiêm C
Hình. 5.24 Sau đó nước muối được đẩy vào ống
Hình. 5.24 Sau đó nước muối được đẩy vào ống
Hình. 5.25 Theo cách này, toàn bộ thành phần bên phải: ống chứa đầy chất béo. Ở bên trái: ống được rửa bằng nước muối.
Hình. 5.25 Theo cách này, toàn bộ thành phần bên phải: ống chứa đầy chất béo. Ở bên trái: ống được rửa bằng nước muối.
Quy trình PRP và tiêm cấy mỡ Nâng Caoe-bacsy.com57Hình. 5.26 Điều quan trọng là phải chú ý đến mức nước muối: khi nước muối gần đến ống tiêm E, khóa vòi được thay đổi từ vị trí “a” sang vị trí “b”
Hình. 5.26 Điều quan trọng là phải chú ý đến mức nước muối: khi nước muối gần đến ống tiêm E, khóa vòi được thay đổi từ vị trí “a” sang vị trí “b”
Hình. 5.27 Ống tiêm E đã sẵn sàng để tiêm
Hình. 5.27 Ống tiêm E đã sẵn sàng để tiêm
Quy trình PRP và tiêm cấy mỡ Nâng Caoe-bacsy.com57Hình. 5.26 Điều quan trọng là phải chú ý đến mức nước muối: khi nước muối gần đến ống tiêm E, khóa vòi được thay đổi từ vị trí “a” sang vị trí “b”Hình. 5.28 Để tiêm chất béo dễ dàng hơn, một ống tiêm 1 cc có thể được kết nối với hệ thống
Hình. 5.28 Để tiêm chất béo dễ dàng hơn, một ống tiêm 1 cc có thể được kết nối với hệ thống
Hình. 5.29 Bằng cách di chuyển khóa vòi thay thế từ vị trí “a” sang vị trí “b”, bạn có thể làm đầy ống tiêm nhỏ này nhiều lần
Hình. 5.29 Bằng cách di chuyển khóa vòi thay thế từ vị trí “a” sang vị trí “b”, bạn có thể làm đầy ống tiêm nhỏ này nhiều lần

xem thêm: Cách xử lý mỡ sau khi được lấy ra như thế nào?

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. Bạn chỉ được tải lên hình ảnh định dạng: .jpg, .png, .gif Drop file here