[TẢI MIỄN PHÍ] Dược Điển Anh 2023 (British Pharmacopoeia 2023)

British Pharmacopoeia 2023

Giới thiệu về Dược Điển Anh 2023 (BP 2023)

Dược Điển Anh 2023 đã được xây dựng dựa trên quy định 317(3)(b) về thuốc cho người năm 2012 và theo quy định 317(4). Nó ra đời nhằm mục đích thay thế, sửa đổi, bổ sung cho Dược điển Anh 2022. British Pharmacopoeia 2023 được biên soạn bởi Ủy ban Dược Điển Anh cùng với sự hỗ trợ của các Nhóm cố vấn chuyên gia, Hội đồng chuyên gia và các nhóm công tác. Trong phiên bản Dược Điển Anh mới này có khoảng 4000 chuyên luận về các chất, chế phẩm và vật phẩm được sử dụng trong việc thực hành y học.

Bố cục của Dược Điển Anh 2023 (British Pharmacopoeia 2023)

4000 chuyên luận của Dược Điển Anh 2023 được chia thành các phần cụ thể như sau:

Phần 1 và 2: Bao gồm các chuyên luận về từng dược chất.

Phần 3: Chuyên luận về các chế phẩm được bào chế:

 • Chuyên khảo tổng quát
 • Chuyên khảo cụ thể

Phần 4:

 • Thuốc thảo dược, chế phẩm thuốc thảo dược và sản phẩm thuốc thảo dược
 • Nguyên liệu sử dụng trong sản xuất chế phẩm vi lượng đồng căn
 • Sản phẩm liên quan đến máu
 • Sản phẩm miễn dịch
 • Chế phẩm dược phẩm phóng xạ
 • Vật liệu phẫu thuật

Phần 5:

 • Quang phổ tham chiếu hồng ngoại
 • Phụ lục
 • Chương bổ sung
 • Mục lục

Phần 6: Dược điển Anh 2020

Trong các chuyên luận trên, một số chuyên luận có nguồn gốc quốc gia đã được biên soạn/sửa đổi dưới sự bảo trợ của Ủy ban Dược điển Anh. Một số chuyên luận khác được biên soạn/sửa đổi dưới sự bảo trợ của Ủy ban Dược điển Châu Âu, được hỗ trợ bởi các Nhóm chuyên gia và Ban công tác và được sao chép từ Dược điển Châu Âu.

Ở phiên bản Dược Điển này, có sự kết hợp tất cả các chuyên luận của Dược điển Châu Âu ấn bản thứ 10, được sửa đổi bởi Phụ lục 10.1 và 10.8. Do đó, người dùng Dược điển Anh có thể tìm thấy trong bản tóm tắt này tất cả các tiêu chuẩn dược điển hiện hành của Vương quốc Anh về thuốc dùng cho người.

Dược Điển Anh 2023
Dược Điển Anh 2023

Những điểm mới trong ấn bản Dược Điển Anh 2023

Trong Dược Điển Anh 2023 có bổ sung thêm một số văn bản giải thích nhằm hỗ trợ, cung cấp thêm thông tin cho người sử dụng dược điển. Chúng không bổ sung thêm các tiêu chuẩn hay thông số kỹ thuật bắt buộc nào khác.

FREE DOWNLOAD PDF Dược Điển Anh 2023 (British Pharmacopoeia 2023)

Tải miễn phí Dược Điển Anh 2023 theo từng chuyên luận:

CHUYÊN LUẬN TỪ A-G – Tải file PDF TẠI ĐÂY

CHUYÊN LUẬN TỪ H-L – Tải file PDF TẠI ĐÂY

CHUYÊN LUẬN TỪ M-Z – Tải file PDF TẠI ĐÂY
Tải miễn phí các phiên bản của Dược điển Anh

Dược điển Anh 2022 – Tải miễn phí dưới đây:

Dược điển Anh 2020 – Tải miễn phí Tại đây.

Dược điển Anh 2019 – Tải miễn phí Tại đây.

Dược điển Anh 2018 – Tải miễn phí Tại đây.

Dược điển Anh 2016 – Tải miễn phí Tại đây.

Dược điển Anh 2015 – Tải miễn phí Tại đây.

Dược điển Anh 2013 – Tải miễn phí Tại đây.

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. Bạn chỉ được tải lên hình ảnh định dạng: .jpg, .png, .gif Drop file here