Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

13,000VNĐ

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

13,000VNĐ

Danh mục:
098 572 9595