Sai lầm của cộng hưởng từ khi chẩn đoán dạng nhau cài răng lược thể Placenta Accreta

Placenta Accreta

Chẩn đoán xác định nhau cài răng lược

Đến nay, cộng hưởng từ (MRI) được xem là phương tiện có độ nhạy và độ đặc hiệu cao khi chẩn đoán độ xâm lấn của nhau cài răng lược. Đồng thời, MRI cũng thường được sử dụng như một công cụ để xác nhận khi siêu âm chẩn đoán, mặc dù nhiều khảo sát đã cho thấy giá trị chẩn đoán của siêu âm và MRI là không khác biệt.

Placenta Accreta

Việc chẩn đoán xác định nhau cài răng lược có ý nghĩa quan trọng đối với các quyết định lâm sàng và thiết lập kế hoạch can thiệp, dự phòng trước khi phẫu thuật. Một nghiên cứu đặt vấn đề: khi MRI thay đổi chẩn đoán so với siêu âm trong nhau cài răng lược dạng placenta accreta thì giá trị thay đổi đó có mang lại ý nghĩa lâm sàng gì hay không.

Bài báo về câu hỏi này vừa được đăng trên tạp chí chuyên Sản Phụ khoa Mỹ (AJOG). Tổng cộng có 84 bệnh nhân được khảo sát. Những bệnh nhân này được chẩn đoán nhau cài răng lược dạng placenta accreta (dạng chỉ gắn màng rụng vào bề mặt lớp cơ tử cung) bằng siêu âm kết hợp dấu hiệu lâm sàng; sau đó được chụp MRI, phân tích hình ảnh trên chuỗi xung T1 và T2. Kết quả được xác nhận bằng giải phẫu bệnh học.

Kết quả:

MRI thay đổi chẩn đoán dẫn đến thay đổi quyết định điều trị ở 28 trường hợp (36%); trong đó thay đổi chẩn đoán đúng là 15 trường hợp (19%) và xác nhận chẩn đoán đúng là 34 bệnh nhân (44%). Thay đổi chẩn đoán sai là 13 trường hợp (17%) và xác nhận chẩn đoán sai là 21%.

MRI gần như không thay đổi chẩn đoán so với siêu âm ở dạng bánh nhau mặt sau và mặt bên khi so với vị trí bánh nhau mặt trước. MRI chẩn đoán quá mức ở 23% trường hợp và chẩn đoán chưa đúng ở 14% trên tổng số trường hợp. Khi siêu âm chẩn đoán dạng nhau cài răng lược nặng (percreta) ở 14 bệnh nhân, MRI chỉ thay đổi chẩn đoán 2 trường hợp. Ngoài ra, dù có nhiều tiến bộ về kỹ thuật và tăng số lượng bệnh nhân được chỉ định, nhưng hình ảnh MRI trong chẩn đoán nhau cài răng lược chưa cải thiện nhiều so với trước đây.

Từ đó cho thấy, MRI thay đổi kết quả chẩn đoán nhau cài răng lược dạng palcenta accreta trên siêu âm chỉ ở khoảng 1/3 trường hợp; nhưng những thay đổi này thường không đúng. Do giá thành cao và giá trị của MRI trong thực hành lâm sàng chẩn đoán nhau cài răng lược không cao, vì vậy không khuyến cáo chỉ định thường quy trong chẩn đoán, và không sử dụng như một kỹ thuật dùng để hiệu chỉnh kết quả siêu âm.

Nguồn hình: https://www.itnonline.com/content/interventional-radiology-procedure-preserves-uterus-patients-placenta-accreta

Lược dịch từ: Magnetic resonance imaging is often misleading when used as an adjunct to ultrasound in the managemant of palcenta accreta spectrum disorders – AJOG – Articles online firrst (March 2018)

Bác Sĩ. Lê Tiểu My

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here