Nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính là gì?

Nghiên cứu định tính là một quá trình thu thập tìm hiểu trên cơ sở phương pháp thu thập khác biệt nhằm tìm cách khám phá vấn đề của xã hội hoặc con người.

Nhà nghiên cứu xây dựng bức tránh lý luận và tổng thể, phân tích từng chữ, báo cáo chi tiết quan điểm người được phỏng vấn và tiến hành nghiên cứu trong một điều kiện tự nhiên.

Tìm hiểu hành vi của con người thông qua tìm hiểu ý nghĩa và sự lý giải đối với hành vi của họ.

Nghiên cứu định tính

Vai trò của nghiên cứu định tính trong nghiên cứu y học

 1. Khám phá, thăm dò những vấn đề khó và còn ít được biết đến.
 2. Tìm hiểu nhận thức của cộng đồng.
 3. Đề ra những biện pháp can thiệp phù hợp.
 4. Thăm dò tính khả thi và sự phù hợp của chương trình mới.
 5. Phát triển những hoạt động về thông tin, giáo dục, tài liệu phù hợp.
 6. Nhận biết những tồn tại trong can thiệp đang triển khai và đưa ra những giải pháp thích hợp đối với những tồn tại đó.
 7. Hoàn chỉnh những thông tin định lượng thu được và các nghiên cứu đánh giá bằng cách giúp giải thích những kết quả thu được.
 8. Thiết kế các công cụ điều tra chính xác hơn bằng cách phát hiện các chủ đề thích hợp nhất cho nghiên cứu điều tra, bằng cách xác định các câu hỏi thích hợp và cách diễn đạt chúng cho phù hợp.

nghiên cứu định tính là gì

Các dạng câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu Định lượng

Nghiên cứu Định tính

Có bao nhiêu cá thể mang đặc tính X?

Yếu tố X phân bố như thế nào?

Có đúng X là nguyên nhân dẫn đến Y không?

Các yếu tố X1, X2,.. có liên quan đến Y như thế nào?

Hiện tượng X là gì?

X gồm những gì?

Hiện tượng X xảy ra trong bối cảnh nào?

Tại sao X lại xảy ra?

X xảy ra như thế nào?

Vấn đề X có ý nghĩa gì đối với cộng đồng?

10 vấn đề thường phê phán về nghiên cứu định tính

 1. Không khoa học, chỉ là cảm tính thông thường.
 2. Không khách quan, rất chủ quan.
 3. Lệch lạc và không đúng sự thật.
 4. Không đáng tin cậy, chỉ dựa vào những câu hỏi dẫn dắt.
 5. Việc giải nghĩa không khách quan, người phân tích khác nhau sẽ tìm ra ý nghĩa khác nhau.
 6. Không có phương pháp cụ thể, rất phụ thuộc con người.
 7. Không kiểm tra được các giả thuyết khoa học, chỉ có thể khám phá vấn đề.
 8. Không định lượng được, chỉ có thể định tính.
 9. Kết quả không thể khái quát rộng ra được, nó chỉ bao gồm vài đối tượng.
 10. Phương pháp không có giá trị, nó chỉ dựa vào ấn tượng của chủ quan.
Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here