Thiết kế nghiên cứu định tính

Tầm quan trọng của bối cảnh

Địa điểm tự nhiên: Tiến hành thu thập hoặc quan sát trong khung cảnh bình thường của đối tượng nghiên cứu.

Đánh giá toàn diện: Các yếu tố hoàn cảnh phải được coi trọng.

Kết quả nghiên cứu gắn với thời gian và hoàn cảnh cụ thể.

Mô tả kỹ bối cảnh nghiên cứu cho phép hoặc không cho phép việc khái quát kết quả cho địa bàn tương tự khác.

thiết kế nghiên cứu định tính

Công cụ nghiên cứu con người

Nghiên cứu định tính không hiểu rõ vấn đề từ trước.

Nghiên cứu viên là công cụ nghiên cứu:

  • Cởi mở và linh hoạt với những vấn đề không biết.
  • Đáp ứng và biết lắng nghe.
  • Nghiên cứu viên tham gia vào tất cả các bước trong quá trình nghiên cứu: thiết kế – thu thâp – phân tích.

Nghiên cứu viên tương tác với đối tượng nghiên cứu:

  • Tìm hiểu, nắm rõ thực tại.
  • Nắm rõ đối tượng nghiên cứu.

Nghiên cứu viên sử dụng hiểu biết ngầm để giải thích hành vi trong khung cảnh.

thiết kế nghiên cứu định tính

Các chiến lược chọn mẫu

Đặc điểm của chọn mẫu định tính:

  • Không xác suất.
  • Có chủ đích.

Cỡ mẫu:

  • Nhỏ hơn.
  • Bão hòa thông tin.

Đối tượng, địa điểm, sự kiện,…

Chọn đa dạng tối đa.

Chọn mẫu phân tầng có chủ đích.

Chọn mẫu hòn tuyết lăn.

Chọn trường hợp cá biệt.

Chọn mẫu đồng nhất.

Chọn các trường hợp điển hình.

Chọn mẫu lý thuyết.

Kết hợp.

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here