Rifapentine

Tác giả: Dược sĩ Thùy Dung.

Hiệu đính: Dược sĩ Phan Quang Khải, Dược sĩ Trần Thị Thu Thủy. Dược sĩ Từ Phạm Hiền Trang, Dược sĩ Phạm Thị Hảo, Dược sĩ Hà Mỹ Ngọc

Phác đồ 4 tháng rifapentine có hoặc không có moxifloxacin cho bệnh lao

Vấn đề lâm sàng

Phác đồ kháng sinh hàng ngày dựa trên rifamycin kéo dài 6 tháng hiện là điều trị tiêu chuẩn cho bệnh lao phổi nhạy cảm với thuốc. Một phác đồ mạnh hơn thông qua tăng tiếp xúc với rifamycin có thể rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện tuân thủ, giảm biến cố có hại và chi phí.

trực khuẩn lao

Hình ảnh: Biểu đồ sống sót không có bệnh lao sau 12 tháng sau khi phân nhóm ngẫu nhiên.
Hình ảnh: Biểu đồ sống sót không có bệnh lao sau 12 tháng sau khi phân nhóm ngẫu nhiên.
Các biến cố có hại từ cấp độ 3 trở lên
Các biến cố có hại từ cấp độ 3 trở lên

Thử nghiệm lâm sàng

Thiết kế: Một thử nghiệm ngẫu nhiên, nhãn mở, không thua kém so sánh hai phác đồ 4 tháng chứa rifapentine với phác đồ tiêu chuẩn 6 tháng chứa rifamycin trong điều trị bệnh lao nhạy cảm với thuốc.

Can thiệp: 2516 người tham gia từ 12 tuổi trở lên mới được chẩn đoán lao được chỉ định ngẫu nhiên vào một trong ba nhóm: nhóm đối chứng với phác đồ 6 tháng, hoặc nhóm phác đồ 4 tháng trong đó rifampin được thay thế bằng rifapentine (nhóm rifapentine), hoặc phác đồ 4 tháng trong đó rifampin được thay thế bằng rifapentine và ethambutol bằng moxifloxacin (nhóm rifapentinemoxifloxacin). Tiêu chí hiệu quả chính là sống sót không có bệnh lao sau 12 tháng sau khi phân nhóm ngẫu nhiên, và tiêu chí an toàn được đánh giá cho đến ngày thứ 14 sau liều cuối cùng của thuốc nghiên cứu.

Kết quả

Hiệu lực: Phác đồ rifapentine-moxifloxacin, nhưng không phải là phác đồ rifapentine, được chứng minh là không thua kém phác đồ đối chứng.

An toàn: Tỷ lệ BỆNH NHÂN có biến cố có hại từ cấp độ 3 trở lên hoặc phải ngừng sớm phác đồ khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa nhóm rifapentine-moxifloxacin và nhóm đối chứng nhưng tỷ lệ này ở nhóm rifapentine thấp hơn so với nhóm đối chứng.

Hạn chế và câu hỏi đặt ra

Cần nghiên cứu thêm để làm rõ

  • Các phác đồ thử nghiệm hoạt động như thế nào ở BỆNH NHÂN đồng nhiễm HIV?
  • Liệu thời gian điều trị ngắn hơn có bù đắp chi phí cao hơn của phác đồ rifapentine-moxifloxacin hay không?

Bàn luận

Phác đồ 4 tháng chứa rifapentine và moxifloxacin không thua kém về hiệu quả và tương đương về an toàn và ngừng điều trị sớm so với phác đồ kháng khuẩn 6 tháng tiêu chuẩn trong điều trị bệnh lao.

Dorman SE, et al. Four-month rifapentine regimens with or without moxifloxacin for tuberculosis. N Engl J Med. 2021 May 6;384(18):1705-1718. (doi: 10.1056/NEJMoa2033400)

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.