Giải phẫu học chất độn da là gì? Cấu trúc khuôn mặt

Giải phẫu học chất độn da

Nhà thuốc Ngọc Anh – Phần 1: Giải phẫu học chất độn da

Nguồn:  Hướng dẫn thực hành thẩm mỹ trẻ hóa da – quy trình làm đầy da

Tác giả:

Series Editor Rebecca Small, M.D., F.A.A.F.P.

Associate EditorDalano Hoang, D.C

Một số hình ảnh phân tích

Nếp nhăn, nếp gấp và đường viền bất thường của khuôn mặt

FIGURE 1 ● Nếp nhăn, nếp gấp và đường viền bất thường của khuôn mặt mặt — trước - sau (thuật ngữ y khoa)
FIGURE 1 ● Nếp nhăn, nếp gấp và đường viền bất thường của khuôn mặt mặt — trước – sau (thuật ngữ y khoa)

1 . Frown line(Nếp nhăn ở ấn đường)

2. Cheek flattening(Làm căng má)

3 . Nasolabial folds (Rãnh mũi má)

4.Lip lines (Nếp nhăn quanh miệng)

5. Lip thinning ( làm môi mỏng)

6 . Downturned corners of mouth (Sụt mép miệng)

7 . Marionette lines (Nếp gấp môi – hàm dưới)

8 . Chin line or mental crease (Nếp nhăn cằm)

9 . Extended mental crease (Phần kéo dài của nếp nhăn cằm)

10 . Chin flattening (Gọt cằm)

 

FIGURE 2 ● Nếp nhăn, nếp gấp và đường viền bất thường của khuôn mặt — góc bên (thuật ngữ y khoa).
FIGURE 2 ● Nếp nhăn, nếp gấp và đường viền bất thường của khuôn mặt — góc bên (thuật ngữ y khoa).

1 . Frown line(Nếp nhăn ở ấn đường)

2. Cheek flattening(Làm căng má)

3 . Nasolabial folds (Rãnh mũi má)

4.Lip lines (Nếp nhăn quanh miệng)

5. Lip thinning ( làm môi mỏng)

6 . Downturned corners of mouth (Sụt mép miệng)

7 . Marionette lines (Rãnh môi – hàm dưới)

8 . Chin line or mental crease (Nếp nhăn cằm)

9 . Extended mental crease (Phần kéo dài của nếp nhăn cằm)

10 . Chin flattening

Hệ thống mạch máu của khuôn mặt

FIGURE 3 ●Hệ thống mạch máu của khuôn mặt.
FIGURE 3 ●Hệ thống mạch máu của khuôn mặt.

Các dây thần kinh của khuôn mặt

.FIGURE 4 ●Các dây thân kinh của khuôn mặt
.FIGURE 4 ●Các dây thân kinh của khuôn mặt

Các vị trí trên khuôn mặt

FIGURE 5 ● Các vị trí trên khuôn mặt
FIGURE 5 ● Các vị trí trên khuôn mặt

FIGURE 5 ● Các vị trí trên khuôn mặt

 

Ngày viết: UTC+7 - Tuyên bố từ chối trách nhiệm Báo cáo nội dung không chính xác
Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here