Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hoạt huyết thông mạch P/H  Hoạt huyết thông mạch P/H
1 x 45.000 đ
45.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
45.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 45.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 82.000 đ