Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Thuốc Stivarga 40mg Stivarga 40mg
1 x 37.700.000 đ
37.700.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
37.700.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 37.700.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 37.737.000 đ