Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Xeloda 500mg Xeloda 500mg
1 x 7.500.000 đ
7.500.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
7.500.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 7.500.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 7.537.000 đ