Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Detazofol là thuốc gì? Detazofol 400mg
1 x 140.000 đ
140.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
140.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 140.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 177.000 đ