Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Victoza Victoza
1 x 1.539.000 đ
1.539.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
1.539.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 1.539.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 1.576.000 đ