Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Thuốc Salazopyrin Salazopyrin
1 x 650.000 đ
650.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
650.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 650.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 687.000 đ