Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Magrax-F Magrax-F
1 x 75.000 đ
75.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
75.000 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Magrax-F  × 1 75.000 đ
Tạm tính 75.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 108.000 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.