Tiêu chuẩn Dược điển Nhật Bản (Japanese Pharmacopoeia) PDF Free Download 2023

Tiêu chuẩn Dược điển Nhật Bản Japanese Pharmacopoeia

Dược điển Nhật Bản là thuật ngữ rất thông dụng hiện nay. Chúng rất quan trọng để áp dụng cho các phương pháp của quy trình kiểm tra chất lượng thuốc. Tiêu chuẩn Dược điển Nhật Bản  đã dẫn trở thành một trong các giải pháp tốt nhất được nhiều nước trên thế giới áp dụng. . Trong số các phiên bản của Dược điển Nhật Bản (Japanese Pharmacopoeia) thì phiên bản thứ 18  được phát hành năm 2021 được quan tâm rất nhiều. Vậy Tiêu chuẩn JP là gì ? Sử dụng Tiêu chuẩn JP có lợi ích gì? Hãy cùng Nhà Thuốc Ngọc Anh tìm hiểu những thông tin về Tiêu chuẩn Dược điển Nhật Bản trong bài viết sau đây.r

Dược điển Nhật Bản (Japanese Pharmacopoeia)  là gì?

Dược điển Nhật Bản là dược điển chính thức của Nhật Bản , được xuất bản bởi Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế ( Dokuritsu – gyōsei hōjin iyakuhin-iryō-kiki-sōgō-kikō ) .Ấn bản đầu tiên được xuất bản vào ngày 25 tháng 6 1886, với các bản sửa đổi được phát hành theo thời gian. Bản sửa đổi hiện tại là số 18, được phát hành vào ngày 7 tháng 6 năm 2021.

Dược điển Nhật Bản (JP) là tài liệu chính thức xác định các thông số kỹ thuật, tiêu chí và phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn cần thiết để đảm bảo chất lượng thuốc tại Nhật Bản.

Bản dịch tiếng Anh của Dược điển Nhật Bản lần thứ 18 (JP XVIII) được phê duyệt bởi Hiệp hội Dược điển Nhật Bản.

Tiêu chuẩn Dược điển Nhật Bản bao gồm

  • Thông báo chung, Quy tắc chung về Thuốc thô, Quy tắc Chung về Chế phẩm: sửa đổi và mở rộng.
  • Sách chuyên khảo chính thức: 76 chuyên khảo mới và 473 chuyên khảo sửa đổi.
  • Kiểm tra chung, quy trình và bộ máy: 23 tiêu chuẩn mới và 10 tiêu chuẩn sửa đổi.
  • Phổ tham chiếu hồng ngoại: 21 phổ mới và 2 phổ sửa đổi.
  • Quang phổ tham chiếu có thể nhìn thấy được tia cực tím: 14 quang phổ mới và 2 quang phổ sửa đổi
Dược điển Nhật Bản (Japanese Pharmacopoeia)  là gì?
Dược điển Nhật Bản (Japanese Pharmacopoeia)  là gì?

Mục đích của Dược điển Nhật Bản

  • Bao gồm tất cả các loại thuốc quan trọng theo quan điểm chăm sóc sức khỏe và điều trị y tế.
  • Cải thiện chất lượng bằng cách áp dụng khoa học và công nghệ mới nhất.
  • Thúc đẩy quốc tế hóa.
  • Thực hiện sửa đổi từng phần nhanh chóng khi cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản trị suôn sẻ.
  • Đảm bảo tính minh bạch về việc sửa đổi và phổ biến Dược điển Nhật Bản đến công chúng.

Dược điển Nhật Bản (Japanese Pharmacopoeia) Free Download

Dược điển Nhật Bản 18 (Japanese Pharmacopoeia 18 th)  Free Download

Tải xuống Dược điển Nhật Bản 18 (Japanese Pharmacopoeia eighteenth edition)  Free Download tại đây.

Dược điển Nhật Bản 17 (Japanese Pharmacopoeia 17 th)  Free Download

Tải xuống Dược điển Nhật Bản 17 (Japanese Pharmacopoeia seventeenth edition)  Free Download tại đây.

Dược điển Nhật Bản 16 (Japanese Pharmacopoeia 16 th)  Free Download

Tải xuống Dược điển Nhật Bản 16 (Japanese Pharmacopoeia sixteenth edition)  Free Download tại đây.

Dược điển Nhật Bản 15 (Japanese Pharmacopoeia 15 th)  Free Download

Tải xuống Dược điển Nhật Bản 15 (Japanese Pharmacopoeia fifteenth edition)  Free Download tại đây.

Ngày viết: UTC+7 - Tuyên bố từ chối trách nhiệm Báo cáo nội dung không chính xác
Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here