Hướng dẫn tự đánh giá tạp chí khoa học theo một số tiêu chuẩn sau

Xuất bản: UTC +7

Cập nhật lần cuối: UTC +7

Hướng Dấn đánh giá tạp chí khoa học

Nhà thuốc Ngọc AnhBảng đánh giá Tạp chí (trích dịch từ nguồn: https://digitalcommons.lmu.edu/librarian_pubs/40/)

Các tiêu chí và mức điểm đánh giá

Tiêu chí Tốt (3 điểm) Khá (2 điểm) Kém (1 điểm)
Bước 1. Đánh giá tạp chí
Tìm kiếm trên web về tạp chí Tạp chí nằm trong 5 mục hàng đầu trên trang đầu tiên của kết quả tim kiếm và không có bài đăng cảnh báo lừa đảo nào. Tạp chí nằm trên trang đầu tiên của kết quả tim kiếm nhưng không nằm trong 5 mục hàng đầu và không có bài đăng cảnh báo lừa đảo nào. Tạp chí không có trên trang đầu tiên của kết quả tim kiếm hoặc có ít nhất một bài đăng cảnh báo lừa đảo về tạp chí.
Tên tạp chí Tên tạp chí không được nhầm lẫn với tạp chí khác. Tạp chí được đánh giá có tên giống với tạp chí khác nhưng có thể phân biệt được giữa hai tạp chí. Tạp chí được đánh giá không thể phân biệt được với tạp chí khác có tên tương tự.
Ban biên tập Ban biên tập được liệt kê với tên đầy đủ của họ và cơ quan làm việc. Ban biên tập chỉ được liệt kê với tên đầy đủ của họ (không có cơ quan làm việc). Không có ban biên tập nào được liệt kê.
Quá trình bình duyệt Tạp chí nêu rõ liệu nó có được phản biện / biên tập ngang hàng (peer review) hay không, và có thông tin về chính sách bình duyệt. Tạp chí nêu rõ liệu nó có được phản biện / biên tập ngang hàng hay không, và không có thông tin về chính sách bình duyệt. Tạp chí không nêu rõ liệu nó có được phản biện / biên tập ngang hàng hay không, và không có thông tin về chính sách bình duyệt.
Xung đột lợi ích Tạp chí trình bày cặn kẽ và rõ ràng về chính sách xung đột lợi ích, bao gồm cách nó sẽ xử lý các xung đột lợi ích tiềm ẩn của các biên tập viên, tác giả và người phản biện. Tạp chí nêu chính sách xung đột lợi ích, nhưng mô tả về cách xử lý xung đột vẫn chưa rõ ràng. Tạp chí không nêu chính sách xung đột lợi ích.
Trang web tạp chí Trang web của tạp chí được thiết kế và hoạt động hiệu quả. (ví dụ: không có liên kết bị hỏng, tim thông tin dễ dàng, không bị thiếu thông tin) Trang web của tạp chí được thiết kế phù hợp với chức năng khả dụng. (ví dụ: bố cục thông tin chấp nhận được, một vài liên kết bị hỏng, một số thông tin bị thiếu) Tạp chí được thiết kế kém và không hoạt động. (ví dụ: liên kết bị hỏng, rối rắm, thiếu thông tin)
Nguồn thu Tạp chí nêu rõ mô hình kinh doanh của mình, bao gồm bất kỳ nguồn thu nhập nào, như phí tác giả, đăng ký, quảng cáo, xuất bản lại, tài trợ của các trường, và tài trợ của các tổ chức. Mô hình kinh doanh của tạp chí thiếu rõ ràng khi nêu các nguồn thu của nó, như phí tác giả, phí truy cập, quảng cáo, tái bản, tài trợ của các trường, và tài trợ của các tổ chức. Tạp chí không nêu mô hình kinh doanh của nó.
Kho lưu trữ tạp chí Trang web của tạp chí chứa một kho lưu trữ các số báo trước đây của nó, với các liên kết đến các bài báo toàn văn. Trang web tạp chí có một kho lưu trữ nhưng nó có thể không đầy đủ hoặc không chứa các liên kết đến các bài báo toàn văn. Tạp chí không có một kho lưu trữ các số báo trước đây của nó.
Tần suất xuất bản Tạp chí nêu rõ tần suất các số báo của nó sẽ được xuất bản mỗi năm và điều này phù hợp với kho lưu trữ. Tạp chí không nêu tần suất các số báo của nó sẽ được xuất bản, nhưng có thể được xác định từ kho lưu trữ. Tạp chí không cho biết tần suất xuất bản các số báo của nó mỗi năm và không thể xác định được từ kho lưu trữ.
Phí tác giả Tạp chí ghi rõ số tiền mà một tác giả sẽ trả để có mỗi bài báo được xuất bản. Tạp chí nói rằng một khoản phí tác giả là bắt buộc nhưng không ghi chú là bao nhiêu. Tạp chí không nói rõ có hay không có bất kỳ khoản phí tác giả nào.
Bản quyền thông tin Tạp chí mô tả rõ ràng về bản quyền và thông tin cấp phép trên trang web của tạp chí, và có đề cập trên các bài đã xuất bản (HTML/PDF). Thông tin bản quyền và cấp phép không được tim thấy trên trang web của tạp chí và trên bất kỳ bài báo đã xuất bản nào.
Được liệt kê trong các danh mục tạp chí Tạp chí được lập chỉ mục trong nhiều hơn một cơ sở dữ liệu chuyên ngành. (ví dụ: ERIC, Google Scholar, Web of Science, PsycINFO) Tạp chí được lập chỉ mục trong một cơ sở dữ liệu chuyên ngành. (ví dụ: ERIC) Tạp chí không được lập chỉ mục trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
Truy cập vào các bài báo trên tạp chí Tạp chí cung cấp quyền truy cập toàn văn vào tất cả các bài báo đã xuất bản. Tạp chí cung cấp toàn văn quyền truy cập vào một số bài báo đã xuất bản. Tạp chí không cung cấp quyền truy cập toàn văn vào bất kỳ bài báo đã xuất bản nào.
Số bài báo đã xuất bản Tạp chí đã xuất bản hơn 10 bài báo. Tạp chí đã xuất bản từ 6 đến 10 bài báo. Tạp chí đã xuất bản từ 5 bài báo trở xuống.
Bước 2. Đánh giá nhà xuất bản
Tìm kiếm trên web về nhà xuất bản Nhà xuất bản nằm trong 5 mục hàng đầu trên trang đầu tiên của kết quả tim kiếm và không có bài đăng cảnh báo lừa đảo nào. Nhà xuất bản nằm trên trang đầu tiên của kết quả tim kiếm nhưng không nằm trong 5 mục hàng đầu và không có bài đăng cảnh báo lừa đảo nào. Nhà xuất bản không có trên trang đầu tiên của kết quả tim kiếm hoặc có ít nhất một bài đăng cảnh báo lừa đảo.
Thông tin nhà xuất bản Thông tin về quyền sở hữu / điều hành của tạp chí và thông tin liên hệ về nhà xuất bản được xác định rõ ràng. Thông tin về quyền sở hữu / điều hành tạp chí hoặc thông tin liên hệ về nhà xuất bản được xác định rõ ràng. Không có thông tin về quyền sở hữu / điều hành tạp chí và thông tin liên hệ về nhà xuất bản.

Thư mục Tạp chí Truy cập Mở (DOAJ) đã hướng dẫn một số nội dung này, từ trang web Best Practices của họ: http://doaj.org/bestpractice

Đánh giá Tạp chí – Bảng chấm điểm

Tiêu chí Cơ sở lý luận Chấm điểm (3, 2, 1) Ghi chú / Nhận xét, URL nơi thông tin được tim thấy
Tìm kiếm trên web về tạp chí Chúng ta muốn tên tuổi của tạp chí là đáng tin cậy.
Tên tạp chí Chúng ta muốn tên tạp chí dễ dàng phân biệt với bất kỳ tạp chí nào khác.
Ban biên tập Chúng ta muốn có thể biết tên và cơ quan làm việc của các thành viên trong ban biên tập.
Quá trình bình duyệt Chúng tôi muốn biết tạp chí có được phản biện / biên tập ngang hàng hay không và chính sách bình duyệt là gì.
Xung đột lợi ích Chúng ta muốn có một chính sách xung đột lợi ích rõ ràng, bao gồm cả cách một tạp chí sẽ xử lý các xung đột lợi ích tiềm ẩn của các biên tập viên, tác giả và người phản biện.
Trang web tạp chí Chúng ta muốn trang web của tạp chí được thiết kế và hoạt động hiệu quả.
Nguồn thu Chúng ta muốn biết liệu một tạp chí có bền vững hay không bằng mô hình kinh doanh đã nêu, và các nguồn doanh thu.
Kho lưu trữ tạp chí Chúng tôi muốn có thể truy cập toàn văn của các bài báo đã xuất bản.
Tần suất xuất bản Chúng ta muốn có thể xác định tinh nhất quán của tạp chí.
Phí tác giả Chúng ta muốn biết tác giả có phải trả phí hay không, và lệ phí là bao nhiêu để đăng trên tạp chí.
Bản quyền thông tin Chúng ta muốn có thể đọc về bất kỳ thông tin bản quyền hoặc cấp phép nào.
Được liệt kê trong các danh mục tạp chí Chúng ta muốn biết tạp chí được nằm trong những bảng danh mục nào.
Truy cập vào các bài báo trên tạp chí Chúng ta muốn biết liệu người đọc có quyền truy cập toàn văn vào tất cả các bài báo đã xuất bản hay không.
Số lượng bài báo đã xuất bản Chúng ta muốn xác định xem tạp chí đã tồn tại được bao lâu.
Tìm kiếm trên web về nhà xuất bản Chúng ta muốn tên tuổi của Nhà xuất bản là đáng tin cậy.
Thông tin nhà xuất bản Chúng ta muốn có thể liên hệ với Nhà xuất bản và xác minh quyền sở hữu / điều hành.
Tổng điểm đánh giá

Cách nhận xét dựa trên kết quả tổng hợp:

48-38 Tốt: Trong phạm vi này, tạp chí đáp ứng nhiều tiêu chí đánh giá về độ tin cậy. Điểm càng cao thì tạp chí càng có ít vấn đề.

37-27 Khá: Tạp chí đáp ứng một số tiêu chí đánh giá về độ tin cậy. Tác giả sẽ cần quyết định có nên xuất bản trên tạp chí hay không.

26-16 Kém: Trong phạm vi này, tạp chí chỉ đáp ứng rất ít tiêu chí đánh giá về độ tin cậy. Không nên gửi đăng bài ở tạp chí này

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. Bạn chỉ được tải lên hình ảnh định dạng: .jpg, .png, .gif Drop file here