Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19)

Để tải Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19) PDF mời các bạn click vào link ở đây.

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ môn Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19)

Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19)

Định nghĩa

Covid-19 kéo dài là gì?

Covid-19 kéo dài là khi một người có các triệu chứng Covid dai dẳng nhiều hơn 12 tuần kể từ khi được test dương tính hoặc có các triệu chứng như nhiẽm Covid-19.

 

Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19) Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19) Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19) Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19) Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19) Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19) Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19) Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19) Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19) Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19) Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19) Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19) Hướng dẫn phục hồi sau khi bị Covid-19 (hậu Covid-19)

Ngày viết: UTC+7 - Tuyên bố từ chối trách nhiệm Báo cáo nội dung không chính xác
Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here