Toàn phúc hoa

Tên khoa học

Cụm hoa đầu khô của loài Inula japonica Thunb. (Toàn phúc hoa), họ Cúc (Asteraceae)

Cụm hoa đầu khô của loài Inula japonica Thunb. (Toàn phúc hoa), họ Cúc (Asteraceae) Cụm hoa đầu khô của loài Inula japonica Thunb. (Toàn phúc hoa), họ Cúc (Asteraceae)

Nguồn gốc

Cụm hoa đầu khô của loài Inula japonica Thunb. (Toàn phúc hoa), họ Cúc (Asteraceae)

Vùng sản xuất

Chủ yếu ở Hà Nam, Hà Bắc, Giang Tô và Chiết Giang

Thu hái và chế biến

Thu hái vào mùa Hè và Thu khi hoa hé nở, làm sạch tạp chất rổi phơi ầm can hoặc phơi nắng

Tính vị và công năng

Vị đắng, cay, mặn; tính hơi ôn. Giáng khí hóa đàm, giáng nghịch chỉ ẩu

Đặc điểm dược liệu

Hình cầu phẳng hoặc hình cầu dẹt. Thể chất: nhẹ; dễ bị dập nát. Mùi: nhẹ. VỊ: hơi đắng

Dược liệu Toàn phúc hoa Dược liệu Toàn phúc hoa

Yêu cầu chất lượng

Theo kinh nghiệm dần gian, dược liệu thượng hạng gồm những hoa to, nguyên vẹn, màu vàng, không có cuống

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.