Khoản đông hoa

Tên khoa học

Búp hoa khô của loài Tussilago farfara L. (Khoản đông hoa), họ Cúc (Aster aceae)

Búp hoa khô của loài Tussilago farfara L. (Khoản đông hoa), họ Cúc (Aster aceae) Búp hoa khô của loài Tussilago farfara L. (Khoản đông hoa), họ Cúc (Aster aceae)

Nguồn gốc

Búp hoa khô của loài Tussilago farfara L. (Khoản đông hoa), họ Cúc (Aster aceae)

Vùng sản xuất

Chủ yếu ở Hà Nam, Cam Túc, Sơn Tây, Thiểm Tây

Thu hái và chế biến

Thu hái vào tháng 12 hoặc trước khi băng giá, khi hoa chưa trói hết lên khỏi mặt đất; loại bỏ thân và tạp chất, phơi râm

Tính vị và công năng

Vị cay, hơi đắng, tính ôn. Giáng khí hóa đàm, giáng nghịch chỉ ẩu

Đặc điểm dược liệu

Thể chất: nhẹ. Mùi: thơm. VỊ: hơi đắng, cay và dính nhớt; khi nhai có cảm giác như nhai vải bông

Dược liệu Khoản đông hoa Dược liệu Khoản đông hoa

Yêu cầu chất lượng

Theo kinh nghiệm dân gian, dược liệu thượng hạng là búp hoa to, đây đặn, màu đỏ tím tươi, thân mang hoa ngắn. Thân hóa gỗ và hoa đã nở không dùng làm thuốc

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.