Hồng Kỳ (Sò Đo Cam)

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Hồng Kỳ (Sò Đo Cam)

Tên khoa học

Hedysarum polybotrys Hand. -Mazz. (Hồng kỳ), họ Đậu (Fabaceae)

Nguồn gốc

Rễ đã phơi hoặc sấy khô của loài Hedysarum polybotrys Hand. -Mazz. (Hồng kỳ), họ Đậu (Fabaceae)

Vùng sản xuất

Chủ yếu sản xuất ở Cam Túc.

Thu hái và chế biến

Thu hái vào mùa Xuân và mùa Thu. Loại bỏ rễ con và cổ rễ, phơi nắng đến khô.

Tính vị và công năng

Vị ngọt, tính ôn. Bổ khí cố biểu, lợi niệu thác độc, bài nùng, liễm sang sinh cơ.

Đặc điểm dược liệu

Hình chùy, hiếm khi phân nhánh, phần trên khá dày. Bể mặt màu nấu đỏ xám.

Thể chất: cứng nhưng đàn hồi, khó bẻ. Bề mặt cắt dạng sợi, có bột. Mùi: nhạt, vị: hơi ngọt, bùi bùi khi nhai.

Dược liệu Hồng kỳ
Dược liệu Hồng kỳ

Yêu cầu chất lượng

Theo kinh nghiệm dân gian, dược liệu thượng hạng chất rất bột và có vị ngọt

Ghi chú

Dược điển Trung Quốc cũng ghi thân rễ khô của loài Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholỉcus (Bge.) Hsiao (Hoàng kỳ Mông cổ) và A. membranaceus (Fisch.) Bge. (Hoàng kỳ mạc giáp) được dùng giống Hoàng kỳ. Xem Hoàng kỳ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.