[Trọn bộ] Tải Dược điển Việt Nam 5 (tập 1, 2) mới nhất

Xuất bản: UTC +7

Cập nhật lần cuối: UTC +7

Ngày 28 tháng 11 năm 2017 Bộ Y Tế ban hành Dược điển Việt Nam 5

Nội dung

Dược điển Việt Nam là một văn bản kỹ thuật chuẩn mực của bộ y tế và được tham chiếu trong mọi hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, sản xuất liên quan đến thuốc ở toàn bộ các đơn vị của ngành y tế. 

Trải qua 7 năm xây dựng, biên soạn bởi Hội đồng Dược điển Việt Nam 5, bộ sách có 2 tập bao gồm 1519 Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc:

  • 485 tiêu chuẩn về nguyên liệu hóa dược;
  • 385 tiêu chuẩn về thành phẩm hóa dược;
  • 372 tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc dược liệu;
  • 41 tiêu chuẩn về vắc xin và sinh phẩm y tế;
  • 8 tiêu chuẩn về bao bì và nguyên liệu làm bao bì;
  • 228 tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.

Tất cả nội dung của được xây dựng và biên soạn 1 cách khoa học, công phu theo 1 quy trình thống nhất, cụ thể có tham khảo những bộ dược điển nước ngoài mới nhất, phù hợp với năng lực kiểm nghiệm, sản xuất dược phẩm của Viêt Nam hiện nay và 5 năm tiếp theo. Hầu hết các chuyên luận kiểm nghiệm trong Dược điển Việt Nam 5 đều đã được thẩm định tại các cơ sở kiểm nghiệm thuốc (Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, các trường đại học Dược, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh, một số Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm và một số doanh nghiệp Dược…). 

Cho đến nay, Dược điển Việt Nam đã góp phần tích cực phát triển ngành Dược, đảm bảo và nâng cao chất lượng thuốc phục vụ sứ mệnh chữa bệnh cứu người, nâng cao sức khỏe người dân.

Dược điển Việt Nam tập 1
Dược điển Việt Nam tập 1

Hiệu Lực

Dược điển Việt Nam 5 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Những quy định trước đây trái với quy định của Dược điển Việt Nam 5 đều bãi bỏ.

Các Ông/Bà Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Dược điển Việt Nam V.

Dược điển Việt Nam 5 tập 2
Dược điển Việt Nam 5 tập 2

Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các Vụ/ Cục và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Các bạn tải về dược điển Việt Nam 5 để tra cứu thông tin:

tải xuống Dược điển Việt Nam 5 tập 1-2

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here