Enter your keyword

Dược điển Việt Nam 5
4.6 (92%) 25 votes

Ngày 28 tháng 11 năm 2017 Bộ Y Tế ban hành Dược điển Việt Nam 5

Nội dung:

Dược điển Việt Nam 5 bao gồm 1519 Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc:

 • 485 tiêu chuẩn về nguyên liệu hóa dược;
 • 385 tiêu chuẩn về thành phẩm hóa dược;
 • 372 tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc dược liệu;
 • 41 tiêu chuẩn về vắc xin và sinh phẩm y tế;
 • 8 tiêu chuẩn về bao bì và nguyên liệu làm bao bì;
 • 228 tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.
Dược điển Việt Nam tập 1

Hình ảnh: Dược điển Việt Nam tập 1

Hiệu Lực

Dược điển Việt Nam 5 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Những quy định trước đây trái với quy định của Dược điển Việt Nam 5 đều bãi bỏ.

Các Ông/Bà Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Dược điển Việt Nam V.

Dược điển Việt Nam tập 2

Hình ảnh: Dược điển Việt Nam tập 2

Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các Vụ/ Cục và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Link tải Dược điển Việt Nam 5 online bản pdf:

Các bạn tải về dược điển Việt Nam 5 để tra cứu thông tin

VIETNAMESE PHARMACOPOEIA V PART 1

DOWNLOAD TỪNG PHẦN DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V – PDF SEARCHABLE

[VNRAS 1] DDVN5 TAP 1 DANH MUC CAC CHUYEN LUAN

[VNRAS 2] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN A

[VNRAS 3] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN B

[VNRAS 4] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN C

[VNRAS 5] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN D

[VNRAS 6] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN E&F

[VNRAS 7] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN G

[VNRAS 8] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN H&I&K

[VNRAS 9] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN L

[VNRAS 10] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN M

[VNRAS 11] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN N

[VNRAS 12] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN O&P

[VNRAS 13] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN Q&R&S

[VNRAS 14] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN T&V&X&Z

[VNRAS 15] DDVN5 TAP 1 MUC LUC TRA CUU THEO TEN VN-LATIN

[VNRAS 16] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN HUYET THANH, SINH PHAM VA VACCIN

[VNRAS 17] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – A&B&C

[VNRAS 18] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – D&G&H

[VNRAS 19] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – I&K&L&M&N&O&P

[VNRAS 20] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – Q&R&S&T

[VNRAS 21] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – U&V&X&Y

[VNRAS 22] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN CAO DUOC LIEU, DAU, TINH DAU

[VNRAS 23] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN THUOC CO TRUYEN

[VNRAS 24] DDVN 5 TAP 2 – PHO HAP THU HONG NGOAI find

[VNRAS 25] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 1

[VNRAS 26] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 2

[VNRAS 27] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 3&4&5&6&7&8

[VNRAS 28] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 9&10&11

[VNRAS 29] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 12

[VNRAS 30] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 13

[VNRAS 31] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 14&15

[VNRAS 32] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 16&17&18&19

[VNRAS 33] DDVN 5 TAP 2 – MUC LUC TRA CUU VN-LATIN

Comments (5)

 1. bạn có thể chuyển cho tôi tài liệu dược điển 5 được ko a

  ngân
  Th4 23, 2018 Trả lời
 2. Архитектурное проектирование объектов различных типов сооружений — это важнейший этап, значительный и ответственный в строительном процессе, подробнее читайте на сайте [url=http://roofor.ru]roofor.ru[/url]

  RolandSmela
  Th4 25, 2018 Trả lời
 3. Thanks. I like it!

  cialis kaufen
  Th4 28, 2018 Trả lời
 4. Hello. And Bye.

  Matthewsoupt
  Th5 4, 2018 Trả lời
 5. […] Nguồn: “Symptoms in the Pharmacy”, “Dược Thư Việt Nam“ […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *