[Link tải] Dược điển Châu Âu 10 bản đầy đủ nhất

Hình ảnh: Dược điển Châu Âu 10 (EP10)

Dược điển Châu Âu

Dược điển Châu Âu (Ph. Eur.) là tài liệu tham khảo duy nhất trong việc kiểm tra chất lượng thuốc tại châu Âu. Các tiêu chuẩn chính thức của Dược điển là cơ sở khoa học để kiểm soát chất lượng trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm. Các tiêu chuẩn này có tính ràng buộc pháp lý được quy định trong Công ước của Hội đồng Châu Âu về việc xây dựng Dược điển Châu Âu và trong luật dược của EU.

Sơ lược về ấn bản thứ 10 của Dược điển Châu Âu

Ấn bản thứ 10 của Dược điển Châu Âu:

  • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 và sẽ được cập nhật với tám phần bổ sung định kỳ trong ba năm tiếp theo (10.1 đến 10.8).
  • Có tính ràng buộc pháp lý tại 39 quốc gia Châu Âu và được áp dụng tại hơn 120 quốc gia trên toàn thế giới.
  • Cung cấp các văn bản mới và sửa đổi.
  • Cung cấp thông tin quan trọng cho thị trường Châu Âu sớm hơn bất kỳ Dược điển nào khác.
  • Ấn bản thứ 10 (bao gồm Bổ sung 10.7) chứa 2463 sách chuyên khảo (bao gồm các dạng bào chế), 383 văn bản chung (bao gồm các chuyên khảo chung và phương pháp phân tích) và khoảng 2850 mô tả về thuốc thử.
Hình ảnh: Dược điển Châu Âu 10 (EP10)
Hình ảnh: Dược điển Châu Âu 10 (EP10)

Hiện nay, ấn bản thứ 10 của Dược điển Châu Âu có sẵn ở cả bản in và bản điện tử. Người dùng có thể truy cập các phiên bản điện tử thông qua trình duyệt web online hoặc ứng dụng máy tính cho phép truy cập đầy đủ cả khi không kết nối với internet. Ấn bản mới này cũng bao gồm một hệ thống quản lý sửa đổi cho phép cung cấp quyền truy cập vào Dược điển Châu Âu kho lưu trữ trực tuyến.

Dược điển Châu Âu 10 (EP10)

Copy ghi nguồn: Nhà thuốc Ngọc Anh (nhathuocngocanh.com)

One thought on “[Link tải] Dược điển Châu Âu 10 bản đầy đủ nhất

  1. Nguyễn Thị Hồng Hạnh says:

    cảm ơn DS đã chia sẻ thông tin, hiện bác còn lưu version 7.0 của dược điển Eur kg ạ. nếu còn bác cho em xin đường link load về, em cũng có search trên mạng nhưng bi lỗi error nên kg load về được ạ, em cảm ơn bác rất nhiều

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here