Enter your keyword

Khái niệm thuốc – Phân loại thuốc – Nguyên tắc sử dụng thuốc

Khái niệm thuốc – Phân loại thuốc – Nguyên tắc sử dụng thuốc

1. Khái niệm thuốc Thuốc là gì? Định nghĩa thuốc: Thuốc là những chế phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên, bán tổng hợp hoặc tổng hợp toàn phần thành những dạng thích hợp để phục vụ cho việc phòng bệnh, chữa bệnh hoặc chẩn đoán bệnh cho con… View more