Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Naphazolin 0.05% Naphazolin 0,05%
1 x 135.000 đ
135.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
135.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 135.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 172.000 đ