Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Marcaine Spinal Heavy 0,5% Marcaine Spinal Heavy 0,5% (5mg/mL)
1 x 285.000 đ
285.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
285.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 285.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 322.000 đ