Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Thuốc Savi Tenofovir 300  Savi Tenofovir 300
1 x 340.000 đ
340.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
340.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 340.000 đ
Giao hàng

Vận chuyển đến Việt Nam.

Đổi địa chỉ
Tổng 340.000 đ