Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Thuốc Efferalgan Codeine Efferalgan Codeine
1 x 600.000 đ
600.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
600.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 600.000 đ
Giao hàng

Vận chuyển đến Việt Nam.

Đổi địa chỉ
Tổng 600.000 đ